Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny - ul. Wrocławska - zajmuje powierzchnię ok. 45 ha. Znaczna część starodrzewu cmentarza pochodzi z początku XIX w. 
 
W latach 1822-1898 ukształtował się teren cmentarza komunalnego. Najpierw założono cmentarz o małej powierzchni, z wejściem głównym od późniejszej ulicy Wrocławskej. Znajdował się on 2 km od centrum miasta. Od początku dbano o wygląd nowej nekropolii, wytyczono aleje i obsadzono je drzewami oraz krzewami "Eingang" i kwiatami.
 
Z biegiem lat Legnica rozrastała się i przybywało jej ludności. Na cmentarzu zaczęło brakować miejsc na pochówki, więc rozrastał się on w stronę nasypu kolejowego oraz na wschód od cmentarza. Wschodni cmentarz nosił miano leśnego, ponieważ został obsadzony licznymi drzewami (przeważnie sosnami). Powstał tam również cmentarz wojenny, który znajdował się wokół trzech sadzawek. Wokół jednej z sadzawek na specjalnie do tego celu przygotowanych tarasach kamiennych znajdowały się groby. Tarasy te zaopatrzone były w schody zejściowe do sadzawki oraz w liczne kwiaty.
 
Na południe od cmentarza leśnego i na zachód od wojennego, wytyczono pola grzebalne. Stąd prowadziła prosta aleja na północ w kierunku cmentarza leśnego, prosto na znajdujący się tam staw. Nad jego brzegami rosły wierzby płaczące, a na północnym jego brzegu stała murowana, otwarta i kryta dachówką altanka, zaopatrzona w ławki. Aleje, wolne place, kwietniki oraz obszary nad sadzawkami były obsadzone krzewami i kwiatami, często z różnych rejonów świata. Nowy cmentarz był jednym z najładniejszych terenów zielonych nie tylko w Legnicy.
 
Do dzisiaj cmentarz porastają liczne gatunki drzew : dęby, kasztanowce, akacje, lipy, klony, jarzębiny, jarzębowce, sosny, świerki, jodły, tuje, wierzby, a w najstarszej części cmentarza jest piękna aleja plantów. Gatunków krzew i kwitów jest ogromna ilość. Wśród tej roślinności zamieszkują liczne gatunki owadów, ptaków, płazów, gadów i ssaków. Cmentarzem administruje Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.