Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Nieruchomość niezabudowana o pow. 2,2661 ha – dz. 11/12 obręb Bartoszów

Adres:
działka nr 11/12 obręb Bartoszów
Forma własności:
G - Gmina
Charakter:
Niezabudowana
Funkcja:
produkcja, usługi, składy i magazyny, transport, infrastruktura techniczna.
Charakter:
Niezabudowana
Funkcja:
produkcja, usługi, składy i magazyny, transport, infrastruktura techniczna.
Plan zagospodarowania:
Plan miejscowy
Warunki zabudowy:
-
Kontakt
Podmiot zgłaszający:
Urząd Miasta Legnica – Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa instytucji:
Urząd Miasta Legnica – Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Adres instytucji:
Urząd Miasta Legnica – Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia:
Sprzedaż w drodze przetargu
Opis

Nieruchomość niezabudowana położona w południowo-wschodniej części Legnicy o pow. 2,2661 ha

Powrót na listę ofert