Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Higiena szkolna

HIGIENA SZKOLNA

Usługi Pielęgniarskie - Teresa Janusz

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Pobożnego (w skład wchodzi: III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Mechaniczne)
  Legnica, ul. Złotoryjska 144, tel. 76 723-59-00
  opieka pielęgniarska
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza (w skład wchodzą: Gimnazjum Nr 10,
  IV Liceum Ogólnokształcące)
  Legnica, ul. Tarasa Szewczenki 10, tel. 76 723-31-06
  opieka pielęgniarska
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu
  Legnica, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, tel. 76 724-42-14
  opieka pielęgniarska

Usługi Pielęgniarskie - Grażyna Bednarska

 • Zespół Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej (w skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 12, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 14, Gimnazjum Specjalne Nr 12, Gimnazjum Specjalne Nr 14, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy)
  Legnica, ul. Rycerska 13, tel. 76 723-31-14
  opieka pielęgniarska

Usługi Pielęgniarskie - Stanisława Żurawska

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
  Legnica, ul. Kamienna 20A, tel. 76 854-65-38
  opieka pielęgniarska
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
  Legnica, Pl. Klasztorny 7, tel. 76 862-27-58
  opieka pielęgniarska
 • Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
  Legnica, Pl. Klasztorny 7, tel. 76 852-34-55
  opieka pielęgniarska

Usługi Pielęgniarskie - Krystyna Szczechowska

 • Szkoła Podstawowa Nr 2
  Legnica, ul. Głogowska 50, tel. 76 862-38-12
  opieka pielęgniarska
 • Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa
  Legnica, ul. Słubicka 7, tel. 76 721-88-94
  opieka pielęgniarska
 • Zespół Szkół Samochodowych (w skład wchodzi: Technikum Samochodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, Technikum Uzupełniające Nr 2, Szkoła Policealna Nr 4)
  Legnica, ul. Słubicka 7, tel. 76 862-25-20
  opieka pielęgniarska

Usługi Pielęgniarskie - Teresa Tobis

 • Szkoła Podstawowa Nr 9
  Legnica, ul. Marynarska 31, tel. 76 723-31-30
  opieka pielęgniarska
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
  Legnica, ul. Zielona 17, tel. 76 862-52-88
  opieka pielęgniarska

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Krystyna Janów

 • Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich (w skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 20, Gimnazjum
  Nr 9, Liceum Ogólnokształcące Integracyjne)
  Legnica, ul. K. Wierzyńskiego 1, tel. 76 723-34-50
  opieka pielęgniarska

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Anna Socha

 • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
  Legnica, Al. Piłsudskiego 3, tel. 76 854-69-32
  opieka pielęgniarska
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Marii Skłodowskiej - Curie (w skład wchodzi: Gimnazjum Nr 11, Technikum Nr 1)
  Legnica, ul. Wrocławska 211, tel. 76 723-32-92
  opieka pielęgniarska

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Elżbieta Gramza

 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego (w skład wchodzi: Technikum Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Szkoła Policealna Nr 3, Szkoła Policealna Dla Dorosłych Nr 3)
  Legnica, Pl. Słowiański 5, tel. 76 723-34-00
  opieka pielęgniarska
 • Szkoła Podstawowa Nr 9
  Legnica, ul. Marynarska 31, tel. 76 723-31-30
  opieka pielęgniarska

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Grażyna Carda

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego
  Legnica, ul. Piastowska 3, tel. 76 723-31-03
  opieka pielęgniarska
 • Gimnazjum Nr 4 im. Świętej Jadwigi Śląskiej
  Legnica, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a, tel. 76 723-31-70
  opieka pielęgniarska
 • Gimnazjum Nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma
  Legnica, ul. Chojnowska 100, tel. 76 723-32-93
  opieka pielęgniarska

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Irena Stępniak

 • Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych (w skład wchodzi: Technikum Elektryczne, Technikum Elektroniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Technikum Uzupełniające Nr 1, Szkoła Policealna Nr 1)
  Legnica, ul. F. Skarbka 4, tel. 76 852-37-05
  opieka pielęgniarska
 • Zespół Szkół Muzycznych (w skład wchodzi: Szkoła Muzyczna I stopnia, Szkoła Muzyczna II stopnia, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia)
  Legnica, ul. Roosevelta 26, tel. 76 862-26-36
  opieka pielęgniarska
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące
  Legnica, ul. Sejmowa 5c, tel. 76 723-29-12, 76 723-21-13
  opieka pielęgniarska

Praktyka Pielęgniarska - Elżbieta Zmaczyńska

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (w skład wchodzą: Gimnazjum Nr 1, VI Liceum Ogólnokształcące)
  Legnica, ul. Radosna 17, tel. 76 856-25-50
  opieka pielęgniarska
 • Gimnazjum Nr 4 im. Świętej Jadwigi Śląskiej
  Legnica, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1a, tel. 76 723-31-70
  opieka pielęgniarska

Praktyka Pielęgniarska - Teresa Bralewska

 • Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy
  Legnica, ul. Grabskiego 5, tel. 76 721-01-68
  opieka pielęgniarska
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego (w skład wchodzi: Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5, Technikum Budowlane, Technikum Uzupełniające Nr 3, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 3, Szkoła Policealna Nr 2)
  Legnica, ul. Grabskiego 14, tel. 76 724-53-00 opieka pielęgniarska

Prywatna Praktyka Pielęgniarska - Alina Krzyżanowska

 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego
  Legnica, ul. Piastowska 3, tel. 76 723-31-03
  opieka pielęgniarska

Prywatna Praktyka Pielęgniarska - Anna Budziszyn

 • Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa (w skład wchodzi: Gimnazjum Nr 7, Technikum Geodezyjne, Technikum Rolnicze,Technikum Weterynaryjne)
  Legnica, ul. Jaworzyńska 219, tel. 76 850-60-27
  opieka pielęgniarska
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
  Legnica, ul. Polarna 1, tel. 76 723-88-11
  opieka pielęgniarska

Praktyka Pielęgniarska - Alicja Horbal

 • Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Zofii Kossak
  Legnica, ul. Jaworzyńska 47, tel. 76 723-31-40
  opieka pielęgniarska
 • Szkoła Podstawowa Nr 19
  Legnica, Al. Rzeczypospolitej 129, tel. 76 723-08-10
  opieka pielęgniarska

Praktyka Pielęgniarska - Brygida Jedlińska

 • Zespól Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (w skład wchodzi: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4, Ośrodek Dokształcania Zawodowego,
  V Liceum Profilowane,Technikum Nr 2, Szkoła Policealna Nr 5)
  Legnica, ul. Lotnicza 26, tel. 76 852-42-46
  opieka pielęgniarska
 • Zespół Szkół Budowlanych „PRIMGABEX"
  Legnica, ul. Murarska 5, tel. 76 723-37-40 opieka pielęgniarska
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza
  Legnica, ul. Senatorska 32, tel. 76 862-39-19 opieka pielęgniarska

Opieka Pielęgniarska - Magdalena Mikołajczyk

 • Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego
  Legnica, ul. Tatrzańska 9, tel. 76 723-32-20
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (w skład wchodzą: Gimnazjum Nr 2, VII Liceum Ogólnokształcące)
  Legnica, ul. Mazowiecka 3, tel. 76 723-32-40
 • Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
  Legnica, ul. Mazowiecka 3, tel. 76 855-28-39