Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Tydzień Walki z Depresją w Zagłębiu Miedziowym

Tydzień Walki z Depresją w Zagłębiu Miedziowym
10.02.2021
Tydzień Walki z Depresją w Zagłębiu Miedziowym

Legnica aktywnie włącza się i zaprasza do udziału w Tygodniu Walki z Depresją. Patronat nad tym wydarzeniem w Zagłębiu Miedziowym objął m.in. prezydent Tadeusz Krzakowski.  

To kolejne wspólne przedsięwzięcie KGHM, gmin Zagłębia Miedziowego oraz partnerów społecznych -  Centrum Formacji Rodziny z Lubina, Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. Z ramienia miasta projekt koordynuje Jakub Należny, pełnomocnik prezydenta ds. dzieci i młodzieży.

- Żyjemy z takich czasach, że niestety coraz więcej dzieci i młodzieży nie radzi sobie z emocjami. Dodatkowo sytuacja epidemiczna, zdalne nauczanie i codzienny brak kontaktów z rówieśnikami, dodatkowo potęgują stres. Stąd gorąco namawiam do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach tej społecznej akcji. Mocno propagujemy ją w legnickich  szkołach (poprzez dziennik elektroniczny) oraz mediach społecznościowych – mówi Jakub Należny. 

II Tydzień Walki z Depresją potrwa od 21 do 28 lutego w Zagłębiu Miedziowym. Ze względu na ograniczenia pandemiczne wydarzenia odbędą się online. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej www.kghm.com/depresja uczestnicy będą mogli wysłuchać m.in. psychologów i terapeutów zajmujących się depresją. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Anna Mazurkiewicz ze Głogowskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” podkreśla, że zainteresowani mieszkańcy będą również mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami, które stacjonarnie będą się odbywać w Lubinie i Głogowie. Dodatkowo mieszkańcy mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie i wypowiedzieć się na temat depresji.

Według instytucji badawczych 1,5 mln Polaków choruje na depresję. Eksperci są zgodni, że epidemia COVID-19 znacznie wpłynie na pogorszenie się stanu psychicznego społeczeństwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: samorządy Zagłębia Miedziowego, w tym prezydent Legnicy Tadeusza Krzakowski, i Wojewoda Dolnośląski.

Szczegóły wydarzenia:

www.kghm.com/depresja

www.cfrlubin.pl/depresja

www.facebook.pl/tydzienwalkizdepresja

PRELEGENCI

Piotr ZNAMIROWSKI - lekarz specjalista z zakresu psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta, internista.

33 lata pracy z pacjentami okiem psychoterapeuty, internisty i psychiatry.

Absolwent studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu.  Lekarz ze specjalistą z zakresu psychiatrii  oraz chorób wewnętrznych. Wykształcenie z zakresu psychoterapii zdobył podczas 4 letnich studiów podyplomowych w katedrze psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod kierunkiem prof. Jerzego Aleksandrowicza. Staż do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty odbył w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Mariola KOŚMIDER - menadżer ochrony zdrowia, samorządowiec, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie sp. z o.o., autorka Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lubina oraz analizy uwarunkowań utworzenia ośrodka wysokospecjalistycznej opieki psychiatrycznej w Lubinie. Entuzjastka i propagatorka nowego modelu w psychiatrii - skoordynowanej środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Autorka wielu programów zdrowotnych i profilaktycznych, kampanii społecznych i edukacyjnych.

Marcin KRZYŻANOWSKI -Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Radny Województwa Dolnośląskiego (2018- ), Radny Rady Miejskiej Wrocławia (2014-2018), Doradca Wojewody Dolnośląskiego, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Przez wiele lat pracował w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Biurze Prezydenta oraz w Wydziale Edukacji. Związany z sektorem organizacji samorządowych. Głosami wrocławskich NGO wybrany do Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego.

Posiada doświadczenie w obszarze funduszy europejskich. Przygotowywał i realizował projekty dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Był członkiem Komitetu Monitorującego RPO Dolny Śląsk. Pracował w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, z ramienia której był mediatorem w konfliktach pracowniczych.

Żonaty, tata Ignacego. Amator pieszych wycieczek oraz górskich szlaków turystycznych. Miłośnik podróżowania i odkrywania nowych zakątków świata.

Anna MIGALSKA – Dyrektor Centrum Formacji Rodziny w Lubinie, psychoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie o kierunku teologia ogólna na Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu PTP. W trakcie studium Logoterapii, o specjalizacji psychoterapia integralna: noo-psychoterapia.

Specjalizuje się w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe, psychodynamiczne. Jest w ciągłym procesie rozwoju i kształcenia, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Od 2008 roku aktywnie uczestniczy w warsztatach, konferencjach, sesjach  oraz rekolekcjach.

Prowadzi spotkania tematyczne dla zróżnicowanej grupy odbiorców (młodzież, dorośli, małżeństwa, pary, narzeczeni, seniorzy) z zakresu komunikacji, relacji, psychologii człowieka oraz duchowości.

Od ponad 10lat towarzyszy osobom dorosłym zmagającym się z trudnościami życia codziennego poprzez zaangażowanie w wolontariat. Praktykę nabywała także poprzez współpracę z Fundacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, zagrożonymi ubóstwem czy wykluczeniem społecznym.

Ks. dr Rafał PABICHduszpasterz, psycholog, psychoterapeuta

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a następnie 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Od wielu lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Pracuje indywidualnie i grupowo w nurcie integracyjnym – w swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych. Jest stałym współpracownikiem Centrum Pomocy Pedagogiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Edyta RZĄSA – terapeuta, trener, pedagog

Magister pedagogiki, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Prowadzi psychoterapię dorosłych i par w nurcie poznawczo - behawioralnym i systemowym. Umiejętności w zakresie treningu psychologicznego zdobyła w szkole trenerów IES oraz Szkole Trenerów „Sieć” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 2014 r wspiera, indywidualnie i grupowo, dorosłych m.in. w kryzysach życiowych (zawodowych, wychowawczych, relacji). Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zaburzeń regulacji emocji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresji oraz  terapii par

Anna ŚLĘCZEK – pedagog, psycholog, psychoterapeuta

Studiowałam psychologię i pedagogikę opiekuńczą z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie szkoliłam się w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Krakowie gdzie ukończyłam Terapię Poznawczo – Behawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży. Obecnie jako psychoterapeuta kształcę się w akredytowanej szkole Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Moją największą pasją zawodową jest towarzyszenie ludziom młodym na ich drodze rozwoju. Pracuję głównie z młodzieżą i młodymi osobami dorosłymi. Prowadzę poradnictwo dla rodziców przeżywających trudności w kontaktach z dorastającymi dziećmi. Swoją pracę regularnie superwizuję.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w fundacjach pomagających ludziom młodym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szkołach, młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Pracowałam również na   oddziale psychiatrii młodzieżowej w szpitalu w Zaborze. Prowadziłam warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, psychoedukację dla rodziców. Przez 3 lata byłam kierownikiem świetlicy środowiskowej działającej na wrocławskim Nadodrzu. Organizowałam kolonie i wyjazdy dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w trakcie których realizowany był autorski program rozwoju osobowego.

Jarosław GRĘBOWSKI – specjalista psychoterapii uzależnień

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień. Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień „CEDR”. Pracuje w nurcie behawioralno-poznawczym.

Pracę z osobami uzależnionymi rozpoczął w 1997 roku prowadząc Miejski Punkt Konsultacyjny, zajmujący się pomocą uzależnionym od alkoholu oraz osobom współuzależnionym. W 2000 roku współtworzył cykliczne wydarzenie o charakterze profilaktycznym, kierowane do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – „Wałbrzyski Rodzinny Weekend Trzeźwości”. Zawodowo związany z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, gdzie pracuje na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień, współpracuje z Fundacją RADUGA w Legnicy.

Anna MAZURKIEWICZ – pedagog, socjoterapeutka, mediator sadowy, profilaktyk ds. uzależnień

Autor i realizator projektów profilaktycznych w tym koordynator pracy „Streetworkerów – podwórkowych pedagogów” na terenie Gminy Miejskiej Głogów, pomysłodawca i realizator socjoterapeutycznych obozów wakacyjnych pt. „Wakacyjna Strefa Talentów”, twórca programu „Asystenta dziecka niepełnosprawnego” którego celem jest wsparcie rodziny i wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych w życiu społecznym. Członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie.

Od 10 lat związana z Głogowskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”, którego jest sekretarzem i koordynatorem prac na rzecz wzmacniania rodzin, działań profilaktycznych i poradnictwa specjalistycznego. Żona i mama Filipa i Olafa.

 

 

 

Galeria zdjęć

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 10.02.2021 | Wyświetleń: 1400
Powrót na listę aktualności

Zobacz także