Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Drohobycz

Drohobycz - (ukr. Дрогобич), miasto rejonowe w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Położone nad Tyśmienicą w Beskidzie Brzeżnym. W latach 1340 – 1772 siedziba starostwa, w ramach Ziemi Przemyskiej, należącej do województwa ruskiego. W latach 1918 – 1939 siedziba powiatu w województwie lwowskim. W (2001) roku liczyło ok. 79 tys. mieszkańców.

Powstanie miasta ściśle związane jest z jego położeniem na tzw. szlaku solnym i z wydobyciem soli w okolicach. Pierwsze wzmianki o grodzie pochodzą z okresu Rusi Kijowskiej. Po przyłączeniu Rusi Czerwonej do Polski przez Kazimierza Wielkiego, miasto przeżyło swój pierwszy okres dynamicznego rozwoju. Żupy solne przeszły na własność królewską i były dzierżawione przybyszom z całej Europy, m.in. z Włoch. Kazimierz Wielki przyczynił się także do powstania w mieście parafii rzymskokatolickiej i w 1340 roku nadał miastu herb przedstawiający 9 topek solnych (tradycyjna miara soli w Drohobyczu) na granatowej tarczy.

Drohobycz, pozostający ważnym centrum handlowym, pomimo nadania prawa miejskiego i licznych przywilejów królewskich (m.in. zwolnienie od czynszów miejskich i zezwolenie na pobór myta mostowego) nie zdołał wybudować obwarowań miejskich, co stało się przyczyną powolnego upadku miasta. W 1498 r., w okresie najazdu turecko – tatarskiego, została zniszczona znaczna część miasta. Miasto było następnie wielokrotnie niszczone m.in. podczas wojen kozackich w XVII wieku. W 1772 roku zostało przyłączone do Austrii wraz z całą Małopolską Wschodnią. Odwieczne pogranicze kultur, narodowości i religii oraz zmiany przynależności państwowej sprawiły, że w mieście tym i w jego okolicach znajdujemy pamiątki ukraińskie, polskie, żydowskie, a także pozostałości z okresu monarchii austro-węgierskiej.

Osoby związane z miastem
 •  Elisabeth Bergner, aktorka
 •  Michael Berkowitz, żydowski pedagog i pisarz, pionier ruchu syjonistycznego
 •  Tadeusz Chciuk, harcmistrz, Biały Kurier, cichociemny, kurier ZWZ, redaktor i zastępca dyrektora Sekcji Polskiej RWE, ostatni prezes PSL na Uchodźstwie, autor wspomnień wojennych
 • Andrzej Chciuk, pisarz
 • Jan Karol Chodkiewicz, hetman
 •  Maciej Aleksy Dawidowski, podporucznik AK, uczestnik „Akcji pod Arsenalem"
 • Iwan Franko, pisarz
 • Irene Frisch, pisarka
 • Maurycy Gottlieb, malarz
 • Artur Grottger, malarz malujący m. in. w pobliskiej Śniatynce i Wróblowicach w majątku hr. Tarnowskich h. Leliwa
 • Kazimierz Kuriański Sługa Boży, werbista, zginął w Gusen - męczennik za wiarę
 • Marcin Laterna, ksiądz jezuita, spowiednik królów Stefana Batorego i Zygmunta III, sługa Boży zginął za wiarę
 • Juliusz Leo, prezydent Krakowa
 • Jan Mężyk, sekretarz króla Władysława Jagiełły, pierwszy wójt drohobycki, starosta ruski
 • Mieczysław Młotek, Prezes Wojskowo-Cywilnego Klubu Sportowego „Junak", pułkownik WP
 • Wacław Rzewuski, hetman i pisarz
 • Bruno Schulz, pisarz
 • Stepan Wytwycki, ukraiński adwokat i polityk, poseł na Sejm RP (1935-1939), prezydent Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji
 • Franciszek Lachowicz, malarz
 • Kazimierz Wierzyński, poeta.


Miasta partnerskie: Buffalo – USA, Muscatine – USA, Olecko, Ostrzeszów, Legnica – Polska.