Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zintegrowany system zarządzania

Polityka jakości i bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Legnicy.

Urząd Miasta Legnicy pragnie być instytucją cieszącą się pełnym zaufaniem społeczności lokalnej. Poczucie, że Urząd jest przyjazny dla legniczan i innych osób, że realizuje w maksymalny możliwy sposób ich potrzeby, jest miarą naszego sukcesu.

W codziennym działaniu zadania te będą osiągane poprzez realizację następujących zintegrowanych celów dotyczących jakości i bezpieczeństwa informacji:

 1. Realizacja zasad zawartych w „Kodeksie etycznym pracowników Urzędu Miasta Legnicy”.
 2. Realizacja celów określonych w „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 Plus”
 3. Kształtowanie wśród pracowników Urzędu przekonania o znaczeniu ich pracy oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy i bezpieczeństwo posiadanych przez nich informacji.
 4. Stałe motywowanie pracowników do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.
 5. Stałe utrzymywanie i monitorowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001 i ISO 27001. 

Wyżej sformułowane cele realizujemy przez:

 1. Podejmowanie działań terminowo, zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami. Wykonywanie swoich zadań w sposób kompetentny, sprawny, życzliwy, bardzo dobrej jakości, zachowując bezpieczeństwo informacji.
 2. Działanie w sposób otwarty na naszych Klientów, budując partnerskie relacje pomiędzy samorządem a Klientami oraz - tam gdzie to tylko możliwe - z korzyścią dla Klienta, wychodząc naprzeciw Jego oczekiwaniom.
 3. Sprawne informowanie Mieszkańców o sprawach Miasta i pozyskiwanie informacji
  o problemach społeczności lokalnej.
 4. Wykorzystanie wszystkich możliwości i szans na dalszy dynamiczny rozwój Miasta i jego Mieszkańców.

Pracowników Urzędu Miasta Legnicy zobowiązuję do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie poprzez realizację misji Urzędu oraz celów zawartych w przyjętej Polityce jakości i bezpieczeństwa informacji.

 

 

Legnica, 30.12.2014r.

 


 

certyfikat ISO 9001 dla Urzędy Miasta Legnicy

certyfikat ISO 27001 dla Urzędy Miasta Legnicy