Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Zintegrowany system zarządzania

Polityka jakości i bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Legnicy.

Urząd Miasta Legnicy pragnie być instytucją cieszącą się pełnym zaufaniem społeczności lokalnej. Poczucie, że Urząd jest przyjazny dla legniczan i innych osób, że realizuje w maksymalny możliwy sposób ich potrzeby, jest miarą naszego sukcesu.

W codziennym działaniu zadania te będą osiągane poprzez realizację następujących zintegrowanych celów dotyczących jakości i bezpieczeństwa informacji:

 1. Realizacja zasad zawartych w „Kodeksie etycznym pracowników Urzędu Miasta Legnicy”.
 2. Realizacja celów określonych w „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 Plus”
 3. Kształtowanie wśród pracowników Urzędu przekonania o znaczeniu ich pracy oraz o tym, że każdy jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy i bezpieczeństwo posiadanych przez nich informacji.
 4. Stałe motywowanie pracowników do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.
 5. Stałe utrzymywanie i monitorowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001 i ISO 27001. 

Wyżej sformułowane cele realizujemy przez:

 1. Podejmowanie działań terminowo, zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami. Wykonywanie swoich zadań w sposób kompetentny, sprawny, życzliwy, bardzo dobrej jakości, zachowując bezpieczeństwo informacji.
 2. Działanie w sposób otwarty na naszych Klientów, budując partnerskie relacje pomiędzy samorządem a Klientami oraz - tam gdzie to tylko możliwe - z korzyścią dla Klienta, wychodząc naprzeciw Jego oczekiwaniom.
 3. Sprawne informowanie Mieszkańców o sprawach Miasta i pozyskiwanie informacji
  o problemach społeczności lokalnej.
 4. Wykorzystanie wszystkich możliwości i szans na dalszy dynamiczny rozwój Miasta i jego Mieszkańców.

Pracowników Urzędu Miasta Legnicy zobowiązuję do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie poprzez realizację misji Urzędu oraz celów zawartych w przyjętej Polityce jakości i bezpieczeństwa informacji.

 

 

Legnica, 30.12.2014r.

 


 

certyfikat ISO 9001 dla Urzędy Miasta Legnicy

certyfikat ISO 27001 dla Urzędy Miasta Legnicy

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.