Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Atuty Legnicy

LEGNICA jest doskonale położona w centrum Dolnego Śląska, w miejscu gdzie krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne – autostrada A4 wiodąca z zachodu Europy na Ukrainę oraz droga krajowa nr 3 (planowana droga szybkiego ruchu S3) z południa kontynentu nad Bałtyk i do Skandynawii.
Miasto, w linii prostej, leży 75 km od Wrocławia,170 km od Drezna i Pragi,200 km od Berlina.

Dużą rolę w gospodarczym i kulturalnym w jego rozwoju odgrywa bliskość granicy z Niemcami - 90 km i Czechami - 70 km.

Miasto zajmuje powierzchnię 56,3 km2, którą zamieszkuje ponad 104 tyś. osób. Legnica – trzecie co do wielkości miasto Dolnego Śląska, obecnie na prawach powiatu, tradycyjnie pełni rolę regionalnego ośrodka usługowego oraz centrum administracyjnego i kulturalnego. Niegdyś zwana "drugą stolicą Dolnego Śląska" z wyraźnie ukształtowaną strefą wpływów, zaliczana jest do wąskiej grupy silnych ośrodków regionalnych (obok Jeleniej Góry i Wałbrzycha), równoważących dominującą w województwie rolę Wrocławia.


W 1997 utworzono Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, w której działa obecnie (2008 r.) 15 firm, reprezentujących międzynarodowy kapitał i zatrudniających 3,5 tys. osób.


Legnica posiada wielowiekową, barwną historię, była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, o czym świadczą liczne zabytki z kolejnych epok, stare ryciny i zapiski w kronikach. Obecnie jest to nowoczesny ośrodek miejski wyposażony w dobrą, sprzyjającą mieszkańcom oraz przedsiębiorcom infrastrukturę techniczną, dysponujący wykształconą, młodą kadrą pracowniczą. W Legnicy działa 7 wyższych uczelni, na których kształci się ok. 14 tys. studentów.

Dostawy wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej (bogate rezerwy źródeł energii i wody), infrastruktura telekomunikacyjna, system oczyszczania miasta oraz gospodarka odpadami stwarzają dogodne warunki do rozwoju Legnicy oraz wskazują na jej atrakcyjność inwestycyjną.
Dbałość o środowisko naturalne zaowocowała przyznanymi w Legnicy w latach 2003-2008 tytułami Gminy Przyjaznej Środowisku, Lidera i Mecenasa Polskiej Ekologii oraz Europejską Nagrodą Ekologiczną.

Istotne jest, iż wraz ze swoim otoczeniem miasto tworzy duży rynek konsumentów – w zasięgu 30 minut jazdy samochodem mieszka wokół Legnicy 330.000 osób, a w zasięgu zaledwie godziny jazdy - 1.500.000 osób. W stosunku do ilości mieszkańców Legnica posiada najwięcej w makroregionie dużych obiektów handlowych (ponad 30), w tym 4 nowe galerie z lat 2006-2008. W mieście reprezentowane są wszystkie branże handlowe i usługowe.


Miasto jest miejscem międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: Międzynarodowa Wystawa „Satyrykon”, Festiwal „Srebro”, Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”, jak również imprez podtrzymujących regionalne tradycje, np.: „Święto ogórka”.


Atuty miasta:

  • potencjał gospodarczy,
  • dobra infrastruktura,
  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • wykwalifikowana kadra pracownica,
  • młode, wykształcone społeczeństwo,
  • ulgi dla inwestorów,
  • międzynarodowe imprezy,
  • liczne nagrody i wyróżnienia za działania w dziedzinie ochrony środowiska.