Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Kultura

W Legnicy funkcjonują 4 samorządowe instytucje kultury: Galeria Sztuki, Legnicka Biblioteka Publiczna,  Legnickie Centrum Kultury i Muzeum Miedzi oraz Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, instytucja artystyczna samorządu Dolnego Śląska, współprowadzona i współfinansowana przez miasto Legnica, a także miejskie oraz spółdzielcze kluby i domy kultury.

Rozpoznawalnym, firmowym znakiem Legnicy są cyklicznie organizowane imprezy o wieloletniej tradycji i co najmniej ogólnopolskiej renomie. Wśród takich z pewnością warto wymienić: organizowane przez Legnickie Centrum Kultury - Międzynarodową Wystawę SATYRYKON – LEGNICA, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat, Conversatorium Organowe, Legnicką Akademię Filmową – Warsztaty Filmu Animowanego czy organizowane przez Galerię Sztuki – Legnicki Festiwal SREBRO z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Złotniczej i Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych „Promocje”.

Fundamentem i walorem wielu legnickich propozycji kulturalnych jest akceptacja historycznych uwarunkowań i tradycji oraz otwartość na różnice kulturowe wielonarodowościowej społeczności miasta. To na nich opiera się znana i rozpoznawana w Polsce działalność artystyczna Teatru im. H. Modrzejewskiej, do tych wartości nawiązują też niektóre inne przedsięwzięcia kulturalne, chociażby Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą, organizowany przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera. Należy podkreślić, że organizacje pozarządowe, wśród nich m.in. właśnie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, ale też  Fundacja Teatr AVATAR czy Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT odgrywają coraz większą rolę w sferze kultury. Ich propozycje zdecydowanie wzbogacają i urozmaicają miejską ofertę

W zakresie muzyki, oprócz stałych propozycji LCK oraz atrakcyjnych koncertów impresaryjnych, ciekawą ofertę mają dla legniczan chóry Madrygał i Axion, Legnicka Orkiestra Symfoniczna oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Najważniejsze z legnickich imprez kulturalnych: 

Międzynarodowa Wystawa Satyrykon – Legnica jedyny cyklicznie organizowany w Polsce od 1977 r. międzynarodowy konkurs na rysunek o tematyce satyrycznej. Oprócz głównej wystawy konkursowej, równolegle prezentowane są inne ekspozycje, odbywają się koncerty i imprezy estradowe, spotkania z artystami, akcje i happeningi plenerowe, barwne korowody ulicami miasta. Legnicki Satyrykon jest w Polsce imprezą wyjątkową i bezkonkurencyjną, a jednocześnie znaną i wysoko ocenianą w skali międzynarodowej. Amerykańskie pismo „Witty Word” zaliczyło go do 10 najlepszych festiwali i nadało mu plakietkę grand prix. Natomiast FECO (Federacja Organizacji Rysowników) - maksymalną notę „5 gwiazdek”.

Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantatpierwszy konkurs odbył się w Legnicy w 1967 roku. Impreza bardzo szybko zyskała rangę ogólnopolskiego turnieju. W konkursie uczestniczy zwykle 20 zespołów (około 1000 uczestników) z całej Polski. O atrakcyjności tego festiwalu decyduje nie tylko bardzo wysoki poziom konkursowych zmagań, ale też nasycenie programu wieloma imprezami towarzyszącymi, wśród których znaleźć można: prawykonania utworów znanych kompozytorów, warsztaty dla dyrygentów, koncerty krajowych i światowych znakomitości z dziedziny muzyki.

Legnickie Conversatorium Organowe organizowany od 1986 r. festiwal popularyzujący współczesną muzykę organową i kameralną, promujący młodych kompozytorów i wykonawców. Jego celem jest stworzenie kompozytorom, wykonawcom i teoretykom muzyki z kraju i zagranicy warunków do systematycznych spotkań i dyskusji na temat najnowszej twórczości na organy, inspirowanie kompozytorów do poszukiwań i eksperymentów.           

Legnicka Akademia Filmowa – Warsztaty Filmu Animowanego – festiwal cieszący się uznaniem w środowisku twórców filmu dokumentalnego i animowanego oraz zainteresowaniem wśród młodzieży. Jest w Polsce jedyną stałą imprezą, podczas której tworzy się filmy tradycyjnymi technikami animacji. Popularyzuje sztukę filmową i aktywizuje młodych ludzi do twórczego spędzania wolnego czasu. Ma atrakcyjną, wciąż urozmaicaną i wzbogacaną formułę.

Legnicki Festiwal Srebro prezentacje srebra artystycznego w Legnicy zapoczątkowano w 1979 roku Ogólnopolskim Przeglądem Form Złotniczych Srebro. Z czasem OPFZ Srebro przekształcono w Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej (zawsze inspirowany tematem konkursowym) i obudowano szeregiem innych wydarzeń: wystaw problemowych i indywidualnych, debiutanckich premier, happeningów i instalacji, sesją naukową i warsztatami. Tak powstał Legnicki Festiwal Srebro, którego celem jest prezentacja i promocja współczesnej sztuki złotniczej w jej najrozmaitszych przejawach, od tradycyjnej biżuterii po dzieło sztuki. 

Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych Promocje – najstarsza tego typu impreza w Polsce, prezentująca i dokumentująca katalogiem najnowsze i najświeższe trendy w malarstwie polskim widoczne w pracach absolwentów kierunków malarstwa z minionego roku. Ma charakter konkursowy, nagrodę główną stanowi wystawa indywidualna wraz z katalogiem.

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą jeden z największych tego typu festiwali organizowanych w Europie. Impreza trwa od kilku do kilkunastu dni. Prezentacje festiwalowe odbywają się w różnych miejscowościach Dolnego Śląska i Małopolski. Gośćmi „Kyczery" były już m.in. zespoły z: Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Jugosławii, Chorwacji, Bułgarii, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rosji, Cypru, Rumunii, Gruzji, Nowej Zelandii, Japonii, Meksyku, Togo, Sierra Leone, Mongolii i Kolumbii. Prezentacjom artystycznym towarzyszą animacje uliczne, warsztaty, wystawy, konferencje i sympozja naukowe. Festiwal organizowany jest w Legnicy od 1996 r.

LEGNICKIE INSTYTUCJE KULTURY:

Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 1, 59-220 Legnica
Telefon: 76 862 09 10
Tel. kom. +48 515 068 663
Email: galeria(at)galeria.legnica.eu
Strona internetowa: https://galeria.legnica.eu

Legnicka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 22
59-220 Legnica
Telefon: 76 722 60 21
Fax: 76 722 39 67
Email: sekretariat(at)biblioteka.legnica.eu
Strona internetowa: www.biblioteka.legnica.eu

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
59-220 Legnica
Telefon: 76 72 33 700
Fax: 76 72 33 282
Email: lck(at)lck.art.pl
Strona internetowa: www.lck.art.pl

Muzeum Miedzi w Legnicy
ul. Partyzantów 3
59-220 Legnica
Telefon: 76 862 49 49
Fax: 76 862 02 89
Email: muzeum.miedzi(at)wp.pl
Strona internetowa: www.muzeum-miedzi.art.p