Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Infrastruktura planowana / w trakcie realizacji

Infrastruktura drogowa:

 1. „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94”.

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Legnicy, która pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i DK94, o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum Legnicy. Zadanie na etapie projektowania.

 1. „Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy”.

Inwestycja w trakcie realizacji. Jej celem jest skomunikowanie obszaru aktywności gospodarczej (w tym terenów inwestycyjnych miasta o pow. ponad 130 ha) na terenie byłego lotniska z autostradą A4 oraz pobliską LSSE. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022 r.

ul. Hangarowa

ul. Hangarowa

ul. Hangarowa

 1. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”.

Zadanie na etapie przetargu. Realizacja rzeczowa zaplanowana na lata 2021 - 2023.

Zbiorcza Droga Południowa w Legnicy - Etap III - prowadzi ruch drogowy z największych osiedli mieszkaniowych w kierunku centrum miasta, jak również w stronę obszarów aktywności gospodarczej na terenie byłego lotniska i dalej przez nowo budowany układ komunikacyjny ulic Myrka, Hangarowej i Nasiennej do LSSE oraz w kierunku autostrady A4. Ponadto Zbiorcza Droga Południowa w Legnicy - Etap III łączyć się będzie z projektowaną Obwodnicą Południowo-Wschodnią Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Zbiorcza południowa

 1. Pozostałe ważne inwestycje drogowe:
  • „Przebudowa ul. Leszczyńskiej wraz z mostem na Czarnej Wodzie w Legnicy”. Inwestycja w trakcie realizacji z planowanym zakończeniem w roku 2021 r. Prowadzi komunikację z centrum miasta w kierunku drogi ekspresowej S3.
  • „Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska”. Obecnie na etapie projektowania. Inwestycja w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Kolejowego i obiektów hotelowych. Rzeczową realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2023.
  • „Budowa drogi powiatowej stanowiącej połączenie drogi realizowanej w ramach S3 z ul. Lotniczą w Legnicy”. Inwestycja planowana do roku 2025.
  • „Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy”. Realizację zadania zaplanowano do 2027 r. Prowadzi komunikację z centrum miasta w kierunku drogi ekspresowej S3 oraz autostrady A4.
  • „Przebudowa al. Rzeczypospolitej w Legnicy”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2024 – 2026. Droga prowadzi do obszaru aktywności gospodarczej na terenie byłego lotniska.

Infrastruktura kolejowa

 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 284 na odcinku Legnica – Złotoryja – Jerzmanice Zdrój (inicjatywa Samorządu Województwa Dolnośląskiego). Inwestycja będzie miała na celu połączenie Legnicy i Złotoryi oraz włączenie powiatu złotoryjskiego do sieci wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, czyli obsłużenie transportem zbiorowym wysokiej jakości, ukształtowanego ciągu komunikacyjnego łączącego Złotoryję, Legnicę z Wrocławiem.
 2. Rozbudowa linii kolejowej nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów (budowa II toru – Samorząd Województwa w partnerstwie z zainteresowanymi samorządami opracują w latach 2021-2022 studium wykonalności inwestycji).

Energia elektryczna

Plany inwestycyjne Tauron:

 • Długości nowej sieci elektroenergetycznej:
  • 2025 r.: nN –1 500 m, SN –1 500 m,
  • 2035 r.: nN –4 000 m, SN –3 500 m,
 • Ilość nowych stacji transformatorowych (napięcie 20 kV/0,4 kV):
  • 2025 r.: 4 szt. – Nowodworska, część os. Sienkiewicza, część Nowego Osiedla, Kertyńskiego, Myrka, Gumińskiego, Jaworzyńska, Al. Zwycięstwa;
  • 2035 r.: 6 szt. – Pocztowa, Skarbowa, Parkowa, Lotnicza, Chojnowska, Żołnierska, Marynarska, Żytnia, Prusa, Leszczyńska, Sierocińska, Boiskowa, Jaworzyńska;
 • Długość modernizowanej sieci elektroenergetycznej:
  • 2025 r.: nN –2000 m, SN –2 500 m, WN –1 000 m,
  • 2035 r.: nN –4000 m, SN –4000 m, WN 1000 m,
 • Ilość modernizowanych stacji transformatorowych:
  • 2025 r.: 15 szt. – Stare Miasto, Zakaczawie, osiedle Kopernika,
  • 2035 r.: 20 szt. –Zakaczawie, osiedle Sienkiewicza, osiedle Piekary.

Budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych SN i nN będzie wynikać z potrzeby przyłączenia odbiorców, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi oraz celem zaspokojenia wzrostu zużycia energii istniejących odbiorców.

Gaz

W najbliższym czasie na terenie miasta Legnicy nie ma planów budowy nowych stacji redukcyjnych/redukcyjno-pomiarowych. Planowana jest natomiast rozbudowa stacji gazowej Legnica Bartoszów do Q = 25000 m3/h, dzięki czemu zwiększone zostaną możliwości przesyłu gazu do odbiorców zlokalizowanych w Legnicy. Ponadto planowana jest „Modernizacja gazociągu relacji Biernatki – Legnica za Hutą” obejmujące budowę gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300/250 wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, który zastąpi istniejący, wyeksploatowany gazociąg na tym odcinku.

Woda i ścieki

Plany inwestycyjne Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w latach 2022-2023 obejmują m.in.:

 • Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy Zbiorczej Drodze Południowej w Legnicy - etap III
 • Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną w rejonie wschodniego otoczenia Osiedla Sienkiewicza - Lotnisko