Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Od dziedzictwa do esencji marki

Dziedzictwo marki
Obrotowe drzwi Europy (zmienność przynależności państwowej, otwartość, przenikanie się kultur). Bitwa pod Legnicą (bastion  Zachodniej Europy). Niemiecka Legnica. Bliska historią miasta to przede wszystkim Mała Moskwa oraz miedź. Obecnie miasto jest uniwersalną sceną, gotową dekoracją, która wymaga jednak wypełnienia.

Atrybuty marki
lokalizacja, miedź, zabytki, Tarninów i Park Miejski, historia miasta, półwiecze obecności Armii Radzieckiej, wielokulturowość, wielowyznaniowość, festiwale, teatr, gospodarka, handel i usługi, jakość życia, zapał społeczny, regionalny ośrodek akademicki, klimat, ekologia

USP – wyróżnik marki
Wyjątkowa umiejętność wykorzystywania nadarzających się okazji, wynikających z położenia, tranzytowości, zmiennych losów miasta, obecności bogactw naturalnych itp. Miasto posiada swoisty talent do przekuwania w szansę nawet sytuacji trudnych i kłopotliwych (np. w czasach stacjonowania w mieście wojsk radzieckich). Dostatek miasta i dobrobyt jego mieszkańców jest zatem funkcją pragmatycznego podejścia do życia.

Osobowość i wartości marki

  • umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków,
  • praktyczne wykorzystanie zastanych realiów i nowych okoliczności,
  • racjonalne podejście do rzeczywistości,
  • zachowanie niezależności, ale równocześnie ciągłe poszukiwanie własnej tożsamości,
  • otwartość,
  • talent do robienia dobrych interesów,
  • pragmatyzm

Adresaci marki
Ci, którzy szukają silnych podstaw swojego rozwoju, myślą racjonalnie – „tu znajdę coś ciekawego dla siebie”, chcą współtworzyć otoczenie, chcą być częścią miasta, które nie chce być miastem peryferyjnym.

Misja marki
„Drugie oko Dolnego Śląska”

Wizja marki
Nowoczesne miasto aktywnych mieszkańców, zadbane, atrakcyjne i przyjazne miejsce zamieszkania, oferujące możliwości pracy i rozwoju osobistego, stawiające na innowacyjną gospodarkę, zapewniające wysoką jakość życia, będące znaczącym i oryginalnym „graczem” na kulturalnej scenie Polski oraz regionalnym ośrodkiem akademickim; miejsce przyjazne mieszkańcom i gościom, napełniające dumą i poczuciem spełnienia, a jednocześnie wciąż podejmujące nowe wyzwania i twórczo wykorzystujące pojawiające się szanse.

Esencja marki
Pomyślność gwarantowana