Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Stypendia po raz ósmy

 

Stypendia po raz ósmy

Już od ośmiu lat w Legnicy przyznawane są stypendia wyróżniającym się w nauce uczniom romskim. Tegoroczne dyplomy stypendialne, podpisane przez Prezydenta Miasta, wręczyła (13 września br.) podczas uroczystego spotkania w Ratuszu Wiceprezydent Dorota Purgal. Obecni byli uczniowie, rodzice, dyrektorzy i nauczyciele szkół oraz zatrudnieni w nich przez Urząd Miasta asystenci edukacji romskiej.

Stypendia przyznano ośmiu absolwentom szkół podstawowych, czterem  gimnazjów i jednemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej. Ich wysokość wynosi od 70 do 120 złotych miesięcznie, w zależności od poziomu kształcenia.

Wśród wyróżnionych stypendystów są: Sandra Kalinowska, obecnie uczennica klasy pierwszej Gimnazjum nr 5, ze średnią ocen 5,2, Kamila Żurawik z klasy trzeciej Gimnazjum nr 4, ze średnią ocen 4,8, Tomasz Sywak z drugiej klasy szkoły zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych, którego średnia wyniosła 4,7 oraz Roksana Siwak, obecnie uczennica klasy pierwszej Gimnazjum nr 4, ze średnią ocen 4,2.

Stypendia za dobre wyniki w nauce wypłacane będą od września 2011 do czerwca 2012 roku. Pieniądze na ten cel, w kwocie 10.400 zł, pochodzą w połowie z budżetu miasta, w drugiej zaś - z rządowego programu na rzecz społeczności romskiej.