Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Aktualności


 1. Przewodniczacy Rady Miejskiej w Legnicy Ryszard Kępa zaprasza na

  Konferencję Organizacji Pozarządowych Miasta Legnicy,

  która odbędzie się 11.01.2011 roku
  w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17

  Program Konferencji:
  godz.14.00 - Otwarcie i powitanie

  godz. 14.10 - Wybór kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  godz. 15.00 – 15.45 - Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych w związku z zakończeniem roku oraz ustawą o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy.

  (przerwa)

  godz. 16.00 – 17.00 - Tworzenie sieci współpracy na rzecz wspierania i rozwoju ekonomii społecznej jako element projektu pt. „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim” – dobre przykłady inicjatyw realizowanych przez partnerstwa i możliwości wykorzystania współpracy w zakresie rozwiązywania problemów lokalnych i społecznych.
  ( Blok informacyjno-szkoleniowy realizuje Legnicki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, który oferuje także konsultacje dla zainteresowanych organizacji).

 2. Szanowni Państwo,
  Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłosił

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2011

  Termin składania ofert do dnia 28 grudnia 2010r.

  Regulamin ogłoszenia, oferta oraz wzór sprawozdania na stronie:

  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=9473&idmp=127&r=r

 3. Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w ramach projektu "Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego" zaprasza do uczestnictwa w konferencji poświęconej wynikom diagnozy dolnośląskich organizacji pozarządowych, która odbędzie się 3 grudnia 2010r. w hotelu Radisson Blu, we Wrocławiu, przy ul. J.E. Purkyniego 10 (sala konferencyjna Akademia).Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli samorządów, sektora pozarządowego oraz niezależnych ekspertów. Przewidziano także dyskusję nad korzyściami wynikającymi z poszczególnych rozwiązań oraz potencjalnymi barierami utrudniającymi ich wdrażanie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  załączniki:
 4. CZY TWOJA ORGANIZACJA MA PRZYGOTOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE?

  Jeśli masz wątpliwości czy Twoja organizacja dobrze prowadzi księgowość, chcesz zasięgnąć rady, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie:
  1. prowadzenie przez organizację rachunkowości,
  2. przygotowanie planu kont, polityki rachunkowości w NGO,
  3. podatkowo-księgowe aspekty działalności gospodarczej NGO,
  4. doradztwo w zakresie szeroko rozumianych finansów i podatków.
  Legnicki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach projektu pt. "Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim" zaprasza organizacje mające swoją siedzibę na terenie byłego województwa legnickiego (powiaty: głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, jaworski i złotoryjski) do siedziby biura LOWES mieszczącego się przy ul. Dworcowej 9 (budynek Hotelu Książęcy, piętro II pok. 223) w Legnicy

  kontakt : tel. 76 721 68 69, kom. 724 030 001

 5. Legnicki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do udziału w Projekcie pt. "Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim".

  Projekt adresowany jest do:
  1. Osób fizycznych zamieszkałych na terenie byłego województwa legnickiego (tj. powiaty jaworski, złotoryjski, legnicki, lubiński, polkowicki i głogowski), w tym: osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem zgodnie z art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osób fizycznych pracujących lub nie pracujących.

  2. Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym: spółdzielni socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

  3. Instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej z powiatów obejmowanych wsparciem.


  Organizacje i osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z naszym biurem:
  LEGNICKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
  ul. Dworcowa 9; 59-220 Legnica,tel./fax 076 721 68 69

  katarzyna.wiatr@fres.org.pl - Tel. 665 617 799
  anna.pecuszok@fres.org.pl - Tel. 724 030 001
  dorota.laska1@gmail.com - Tel. 512 370 465

  Co oferujemy w ramach projektu ... :
 6. Firma SMARTLINK przysłała ofertę wsparcia przedsiębiorców i organizacji pozarządowych wiedzą o dostępnych grantach.

  "Ponad 1500 programów jest do dyspozycji tych, którzy w takiej formie finansowania widzą możliwość rozwoju swojej organizacji", czytamy w ofercie. "Pomimo starań samorządów w ułatwianiu dostępu do wiedzy jest ona zbyt duża aby mogła być skutecznie przekazana siłami jakiegokolwiek urzędu. My specjalizujemy się w dystrybuowaniu wiedzy o dotacjach od ponad sześciu lat i nie mamy w naszej działalności konkurencji.

  Stworzony przez nas DOTOMAT jest jedynym na rynku narzędziem adresowanym do gmin a wspierającym wiedzę merytoryczną przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Teraz to właśnie gmina może dać wiedzę o pieniądzach, po które niejednokrotnie łatwiej sięgnąć niż po kredyt.

  DOTOMAT to także element promocji gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów postanowiliśmy zaoferować roczny koszt utrzymania jednego DOTOMATU w obniżonej cenie 9.516 zł brutto i 13.176 zł brutto dla dwóch DOTOMATÓW. Jednorazowy koszt konfiguracji DOTOMATU dla jednego odbiorcy wynosi 1830 zł, dla dwóch 2440 zł

  Oferta dotyczy umów zawartych do dn. 31.01.2011 r. Władysław Krzak - wiceprezes Zarządu.

  Smartlink, sp. z o.o. Poznań, ul. Mickiewicza 3/10, www.smartlink.pl,
  tel.: 61 849 90 40, fax: 61 849 90 41".
 7. 27 września 2010 r. Rada Miejska Legnicy podjęła Uchwałę nr LVII/464/10 w sprawie określenia trybu powoływania członków, terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

  Prosimy o zapoznanie sie z tu zamieszczonym tekstem uchwały.
 8. Spotkania konsultacyjne projektu Programu współpracy rok 2011 odbędą sie w następujących terminach:
  * dla organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska i rolnictwa
  - 15 września godz. 9.00 pokój nr 11 UM parter.

  * dla organizacji pozarządowych związanych z oświatą i sportem
  - 17 września godz. 13.00 sala nr 225 UM II p.

  * dla organizacji pozarządowych związanych z ochroną praw konsumentów
  - 17 września godz.11.00 w siedzibie Federacji Konsumentów, ul. Libana 12

  * dla organizacji pozarządowych związanych ze zdrowiem, sprawami społecznymi i niepełnosprawnością
  - 21 września godz. 12.00 sala nr 225 UM II p.

  * dla organizacji pozarządowych związanych z kulturą, mniejszościami narodowymi i środowiskiem kombatanckim
  - 22 września godz. 13.00 sala nr 225 UM II p.

  Jednocześnie przedkładamy w załączniku do otwarcia do powszechnej informacji i konsultacji projekt Programu współpracy na rok 2011 z prośbą o składanie opinii i uwag : tel. 76/ 721 22 22 lub elektonicznie: kn@legnica.eu

  Program współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011.


 9. Regionalny Ośrodek EFS w Legnicy informuje, że 22 września 2010 roku (środa) w Głogowie, w Hotelu Qubus Pl. Konstytucji 3 Maja 1, w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się konferencja pn. „Możliwości wsparcia działalności organizacji pozarządowych w ramach programów europejskich i krajowych”, prezentującą mechanizmy wsparcia organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

  W programie konferencji przewidziano między innymi prezentację możliwości pozyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych w ramach Programów Europejskich 2007 – 2013 i programów krajowych oraz przedstawienie możliwości wsparcia konkretnych przedsięwzięć planowanych do realizacji przez ww. organizacje. Uczestnicy będą mieć również możliwość omówienia interesujących ich zagadnień podczas konsultacji indywidualnych.

  Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać elektronicznie na stronie: www.rejestracje.dawg.pl/glogow lub faksem na numer 76 834 27 97.

  PROGRAM KONFERENCJI

 10. OFERTA SZKOLENIOWA REGIONALNEGO OŚRODKA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W LEGNICY NA NAJBLIŻSZE MIESIĄCE 2010r.
  Zespół Regionalnego Ośrodka EFS w Legnicy serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniach dotyczących tworzenia i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" 2007-2013.
  Dzięki informacjom przekazanym przez trenerów oraz zawartym w prezentacjach i materiałach szkoleniowych dużo łatwiej będzie Państwu rozpocząć prace nad tworzeniem wniosków oraz realizacją własnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".
  Udział w szkoleniach umożliwi Państwu także skorzystanie z pomocy naszych specjalistów i doradców - ich wiedzy i doświadczenia przy tworzenia wniosku aplikacyjnego, zarządzania projektem, skutecznego rozliczenia - podczas specjalistycznego doradztwa oferowanego w Biurze Ośrodka.
  Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca, a także zasad zgłaszania się na poszczególne szkolenia umieszczone zostały na stronie internetowej Ośrodka www.legnica.roEFS.pl.
  Przypominamy, że wszystkie szkolenia, tak jak pozostałe usługi Ośrodka, są BEZPŁATNE.
  Serdecznie zapraszamy!!

 11. SPOTKANIA INFORMACYJNE
  Zachęcamy do skorzystania z organizowanych przez nas Spotkań Informacyjnych (liczba spotkań jest ograniczona) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Do kogo kierujemy spotkania?
  Spotkania kierujemy do podmiotów takich jak:
  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące,
  • urzędy gmin i miast
  • przedsiębiorcy
  Obsługiwane powiaty: głogowski, polkowicki, lubiński, jaworski, złotoryjski i legnicki.
  Podczas spotkań przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące możliwości realizacji projektów w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.Jak zgłosić chęć zorganizowania spotkania?
  Telefonicznie pod nr telefonu 0 76 862 58 25 lub mailowo na adres justyna@lsio.org.pl Realizowane przez nas Spotkania Informacyjne są BEZPŁATNE!
 12. TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA KONKURS I/7.3/A/10 W RAMACH PRIORYTETU VII
  Informujemy, że trwa nabór wniosków aplikacyjnych na konkurs w ramach Priorytetu VII I/7.3/A/10 - w ramach tzw. "małych grantów" w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, czyli projektów do 50 tys. złotych realizowanych dla mieszkańców wsi i miast do 25 tys. mieszkańców.
  Ponadto informujemy, że "małe granty" w ramach oddolnych inicjatyw są dostępne dla podmiotów o małym doświadczeniu w pozyskiwaniu środków unijnych, projekty mają zasięg lokalny i dzięki małej kwocie dofinansowania umożliwiają realizację krótkich inicjatyw i łatwiejsze rozliczenie, są otwarte dla szerokiej grupy odbiorców, a przede wszystkim pozwalają na zrealizowanie projektów, które odpowiadają na realne potrzeby społeczności lokalnej.
  Wnioski przygotowane zgodnie z obowiązującą na konkurs I/7.3/A/10 dokumentacją konkursową można składać osobiście, kurierem lub pocztą w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu, w Punkcie Informacyjnym - I piętro, pokój 100 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.


 13. "PORADNIK DOTYCZĄCY REALIZACJI WSPARCIA DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W RAMACH PO KL"
  Informujemy, że we współpracy z ekspertami, którzy brali czynny udział w projektach, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL, powstał "Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach PO KL".Celem przygotowania tej publikacji pomoc wszystkim podmiotom zainteresowanym działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób
  zagrożonych problemem wykluczenia społecznego, czyli m.in.: osobom w wieku 50+, mniejszościom etnicznym (Romowie), kobietom powracającym na rynek 50+pracy po przerwie związanej z macierzyństwem, byłym więźniom, czy też osobom niepełnosprawnym.
  Poradnik dostępny jest pod adresem:
  http://www.pokl.dwup.pl


 14. ZNOWELIZOWANA WERSJA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI
  Od 1 czerwca 2010 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres zmian wprowadzony w Szczegółowym Opisie Priorytetów dostępny jest na stronie:
  http://pokl.dwup.pl/index.php/aktualnoci/1312-znowelizowana-wersja-szczegoowego-opisu-priorytetow-programu-kapita-ludzki


 15. GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH - EDYTOR (GENERATOR OFF-LINE)
  Informujemy, że 1 czerwca 2010 r. została udostępniona nowa wersja 5.3.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (generator off-line) będąca odpowiednikiem wersji on-line narzędzia.
  Pliki do pobrania:
  http://pokl.dwup.pl/index.php/aktualnoci?start=30


 16. DOKUMENT "KWOTY RYCZAŁTOWE W RAMACH PO KL - KROK PO KROKU"
  Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POKL opracowała ostateczną wersję dokumentu "Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL - krok po kroku" oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych.
  Pliki do pobrania:
  http://pokl.dwup.pl/index.php/aktualnoci?start=30


 17. OKREŚLANIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA W PROJEKTACH OBJĘTYCH POMOCĄ PUBLICZNĄ - MATERIAŁ MRR

  Informujemy, że w zakładce Realizacja projektów konkursowych/Pomoc publiczna w projektach http://www.pokl.dwup.pl/index.php/realizacja-projektow-konkursowych/pomoc-publiczna-w-projektach została opublikowana prezentacja MRR pt. "Określanie statusu przedsiębiorstwa w projektach objętych pomocą publiczną"
  http://pokl.dwup.pl 18. BAZA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I PONADNARODOWYCH
  Informujemy, że w związku z planowanymi do ogłoszenia w III i IV kwartale br. konkursami na projekty innowacyjne i ponadnarodowe (Priorytet VI i VII PO KL) Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zamierza stworzyć bazę potencjalnych projektodawców zainteresowanych aplikowaniem w tego typu konkursach.
  Zachęcamy przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach konkursów na projekty innowacyjne i ponadnarodowe do wypełnienia i przesłania załączonego formularza zgłoszeniowego w terminie do 10 lipca 2010r. na adres e-mail zbigniew.ratajczak@dwup.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (w temacie e-maila proszę wpisać "Zgłoszenie Baza INN i PNN").
  Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie :
  http://pokl.dwup.pl/index.php/aktualnoci/1342-projekty-innowacyjne-i-ponadnarodowe-baza-potencjalnych-projektodawcow
 19. KONKURSY !!!
   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs na scenariusz
  • spotu reklamowego promującego zasadę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, w szczególności studentów i absolwentów wyższych uczelni filmowych. Prace można zgłaszać do31 lipca 2010 r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.efs.gov.pl oraz u pod numerem telefonu (022) 330 30 99 u p. Agaty Krzewińskiej.
  • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina o ogłoszonym konkursie dla dziennikarzy Ludzka twarz EFS. Celem konkursu jest udowodnienie, że środki Europejskiego Funduszu Społecznego rzeczywiście trafiają do ludzi, do uczestników projektów, że dzięki tym projektom mogą oni zmieniać swoje życie.Zgłoszenia prac konkursowych przyjmowane będą do dnia 10 września 2010 r. w siedzibie Organizatora:
   Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Tamka 300-349 Warszawaz dopiskiem "Ludzka twarz EFS"

 20. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu Oddział w Legnicy w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim” informuje, o uruchomieniu rekrutacji na bezpłatny cykl szkoleniowy „Działalność społeczno-ekonomiczna w podmiotach Ekonomii Społecznej”.
 21. ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE LEGNICKIM”

 22. FIRMOWE PRZEDSZKOLE ZA ŚRODKI Z UE
  Za pieniądze unijne mogą powstać alternatywne ośrodki opieki nad dziećmi. O dofinansowanie mogą się starać wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych.
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosił konkurs na tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy oraz rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi. Wnioski o unijne dotacje można składać do 31 marca. Grupą docelową projektu są pracodawcy i kobiety wychowujące dzieci.
  Przedmiotem dofinansowania może być: tworzenie ośrodków opieki nad dziećmi w miejscu pracy, rozwijanie alternatywnych form opieki nad dziećmi oraz inne działania służące godzeniu życia zawodowego i rodzinnego (np. działania informacyjne, promocyjne, usługi transportowe). Dotację na założenie domowego przedszkola może otrzymać np. kobieta wychowująca dzieci, która musi mieć jednak zarejestrowaną działalność gospodarczą. Projekty będą finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 1.3.2 - Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).
  - Pomysły alternatywnej opieki nad dziećmi mogą być bardzo różne, najistotniejsze jest, aby we wniosku została uzasadniona potrzeba wydatkowania środków - mówi Małgorzata Michalska z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Właśnie z tym mieli największy problem uczestnicy poprzedniej edycji tego konkursu, która odbyła się w ubiegłym roku. Wtedy żaden z ponad 70 zgłoszonych projektów nie przeszedł pozytywnie oceny merytorycznej. Jednak dzięki temu tegoroczna pula pieniędzy będzie większa o 4 mln zł. W sumie do podziału między uczestników tegorocznego konkursu będzie 16 mln zł. Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Od wnioskodawców nie jest wymagany wkład własny. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl.
  Wnioski można składać do 31 marca w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Po zamknięciu konkursu zostanie przeprowadzona ocena formalna, a następnie ich merytoryczną wartość oceni Komisja Oceny Projektów. Na podstawie przyznanej punktacji powstanie lista rankingowa projektów. W połowie maja powinno już być wiadomo, kto uzyskał dofinansowanie.

 23. Programowanie 2007-2013 dla kultury

 24. Zasady tworzenia Centrum Integracji Społecznej określa ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. nr 122, poz. 1143 ze zm.) - w załączeniu informacja o zasadach tworzenia i funkcjonowania CIS, sporządzona w oparciu o wymienioną ustawę.

 25. 24.06.2005r. - Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007-2013