Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Organizacja

Organizacja
Istotna rola w działaniach na rzecz poprawy sytuacji Romów przypada utworzonemu Stowarzyszeniu Romów w Legnicy. Zostało ono zarejestrowane 9 sierpnia 2004r. Prace nad powołaniem pierwszej w mieście organizacji romskiej trwały wiele miesięcy. Legnicka społeczność romska jest wewnętrznie podzielona (podziały szczepowe i rodowe). Idea tworzenia oficjalnych więzów organizacyjnych była obca tradycji i wewnętrznym prawom rządzącym tą społecznością. Były to bariery, które nie tylko utrudniały, ale wręcz paraliżowały przez kilka miesięcy powołanie stowarzyszenia. W tym czasie odbywały się spotkania ze społecznością cygańską, podczas których wyjaśniano, jaki jest cel stowarzyszenia i jakimi regułami się ono rządzi.
Gdy lokalna starszyzna wyraziła wreszcie zgodę na organizację, rozpoczęły się spory i podziały przy wyłanianiu kandydatów do władz, a przede wszystkim lidera – kandydata na prezesa stowarzyszenia. Trzeba było znów wyjaśniać, że do władz trzeba wybrać ludzi, którzy potrafią czytać i posługiwać się dokumentami, będą w stanie przygotować wnioski o dotacje na realizację zadań statutowych, potrafią rozmawiać w urzędach, zabrać głos na forum publicznym. Ostatecznie społeczność cygańska, reprezentowana przez 37 członków – założycieli stowarzyszenia (przedstawicieli wszystkich ważniejszych grup żyjących w mieście), wybrała na jego prezesa Teresę Skrabską, z d. Siwak.34 Jest to wydarzenie bez precedensu, jeśli zważyć, jakie role społeczne wyznacza kobietom tradycyjna społeczność cygańska.
 Rozpoczęcie realizacji rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” oraz utworzenie Stowarzyszenia Romów w Legnicy, otworzyło nowy jakościowo etap w życiu lokalnej społeczności Cyganów.

 


34 Zob. Z. MUŁEK, Wyszła z cienia. „Słowo Polskie Gazeta Wrocławska” z 27 sierpnia 2004.