Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Poznaj porządek obrad sesji Rady Miejskiej 26 lipca. Obejrzysz ją online

Poznaj porządek obrad sesji Rady Miejskiej 26 lipca. Obejrzysz ją online
20.07.2021

Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 26 lipca w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8. Początek o godz.10.00. Sesję można obejrzeć na żywo na stronie internetowej urzędu www.legnica.eu w zakładce Rada Miejska - Sesje.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie zdziałań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Legnicy w roku 2020 – (druk – XXXIII/1).
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej -
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej – (druk – 2/XXXIII).
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej – (druk – 3/XXXIII).
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnica na rok szkolny 2021/2022– (druk - 4/XXXIII).
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - osiedla Bielany obejmującego teren pomiędzy ulicami Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Jaworzyńskimi– (druk – 5/XXXIII).
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – (druk – 7/XXXIII).
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Legnica lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 – druk(-9-XXXIII).
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej – (druk-10-XXXIII).
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. R.Schumana, ul. Śmigłowcowej, torów kolejowych i bocznicy kolejowej od południa – (druk-11/XXXIII).
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Koskowickiej, planowanej obwodnicy południowo-wschodniej oraz torach kolejowych Legnica-Jawor – (druk-12/XXXIII).
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Henryka Pobożnego w Legnicy dla jednostki 13UG – (druk-13/XXXIII).
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-terenu dawnej rzeźni przy ul. Ścinawskiej w Legnicy- (druk-14/XXXIII).
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Legnicy w rejonie ul. Sudeckiej, Bieszczadzkiej, Karkonoskiej i Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – (druk-15/XXXIII).
 19. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 20. Komunikaty i sprawy różne.

 

Opublikował: Zygmunt Mułek | Dodano: 20.07.2021 | Wyświetleń: 387
Powrót na listę aktualności

Zobacz także