Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

  1. Gmina Prochowice 13 lipca 2018 r. w godzinach 11.00- 13.00, miejsce: siedziba Urzędu Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1
  2. Gmina Kunice 16 lipca 2018 r. w godzinach 11.00- 13.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Kunice ul. Gwarna 1
  3. Miasto Chojnów 20 lipca 2018 r. w godzinach 10.00- 12.00, miejsce Dom Schrama ul. Rynek 20
  4. Gmina Legnickie Pole 23 lipca 2018 r. w godzinach 13.00- 15.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Legnickie Pole ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
  5. Gmina Krotoszyce 27 lipca 2018 r. w godzinach 13.00- 15.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Krotoszyce ul. ul. Piastowska 46
  6. Gmina Chojnów 30 lipca 2018 r. w godzinach  10.00- 12.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1
  7. Gmina Ruja 3 sierpnia 2018 r. w godzinach 10.00- 12.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Ruja Ruja 23
  8. Gmina Miłkowice 6 sierpnia 2018 r. w godzinach 11.00- 13.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Miłkowice ul. Wojska Polskiego 71

Konsumencie na poradę zabierz wszystkie istotne dokumenty w sprawie (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.) oraz jeśli to możliwe, przedmiot sporu.