Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

  1. Gmina Legnickie Pole 5 października 2018 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plac Henryka Pobożnego 6
  2. Miasto Chojnów 8 października 2018 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce Dom Schrama ul. Rynek 20
  3. Gmina Kunice 12 października 2018 r. w godzinach 12.30- 14.30, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Kunice ul. Gwarna 1
  4. Gmina Chojnów 15 października 2018 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1
  5. Gmina Krotoszyce 19 października 2018 r. w godzinach 12.30- 14.30, miejsce: świetlica wiejska
  6. Gmina Ruja 22 października 2018 r. w godzinach 12.30- 14.30, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Ruja 23
  7. Gmina Prochowice 26 października 2018 r. w godzinach 12.00- 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1
  8. Gmina Miłkowice 29 października 2018 r. w godzinach 12.30- 14.30, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71

Konsumencie na poradę zabierz wszystkie istotne dokumenty w sprawie (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.) oraz jeśli to możliwe przedmiot sporu.