Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy zaprasza mieszkańców Powiatu Legnickiego do korzystania z bezpłatnych porad prawnych w zakresie ochrony konsumenckiej, które będą odbywać się w gminach Powiatu według ustalonego harmonogramu.

  1. Miasto Chojnów 4 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00 - 14.00, miejsce Dom Schrama ul. Rynek 20
  2. Gmina Krotoszyce 7 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00 - 14.00, miejsce: świetlica wiejska
  3. Gmina Prochowice 11 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00 - 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1
  4. Gmina Kunice 14 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00 - 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Kunice ul. Gwarna 1
  5. Gmina Chojnów 18 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00 - 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1
  6. Gmina Miłkowice 21 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00 - 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71
  7. Gmina Legnickie Pole 25 stycznia 2019 r. w godzinach 12.00 - 14.00, miejsce: siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Plac Henryka Pobożnego 6
  8. Gmina Ruja 4 lutego 2019 r. w godzinach 12.00 - 14.00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Ruja 23

Konsumencie na poradę zabierz wszystkie istotne dokumenty w sprawie (np. paragon, fakturę, zamówienie, umowę, regulamin, złożone reklamacje, prowadzoną z przedsiębiorcą korespondencję, itp.) oraz jeśli to możliwe przedmiot sporu.