Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy – Etap ID – odcinek od ul. Nowodworskiej do autostrady A4

Inwestycje dofinansowane przez Unię Europejską


Budowa obwodnicy zachodniej logo


Tytuł Projektu:
„Budowa Obwodnicy Zachodniej Legnicy – Etap ID – odcinek od ul. Nowodworskiej do autostrady A4”

Nr umowy:
SPOT/2.2/128.05 - podpisana przez Jana Ryszarda Kurylczyka Ministra Infrastruktury i Tadeusza Krzakowskiego - Prezydenta Legnicy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Opis:
Przedmiotem projektu jest realizacja etapu ID budowy obwodnicy zachodniej w Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 3. W ramach inwestycji przewidziano budowę:

 • dwóch jezdni jednokierunkowych z dwoma pasami ruchu każda,
 • pasa manewrowego przyległego,
 • chodników, ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych,
 • skrzyżowania typu rondo w rejonie istniejącego skrzyżowania.

Ponadto w celu skomunikowania terenów przyległych w rejonie projektowanego skrzyżowania, typu rondo, przewidziano budowę włączeń do dróg lokalnych oraz do dróg dojazdowych. Dzięki zakończeniu budowy Obwodnicy zachodniej Legnicy, której ostatnim odcinkiem jest wybudowany właśnie odcinek ID, miasto jest jedynym dużym miastem w tej części Polski posiadającym własną obwodnicę. Dzięki tej arterii wyprowadzony został ze śródmieścia uciążliwy dla mieszkańców ruch tranzytowy.

Korzyści dla mieszkańców:

 • poprawa płynności ruchu drogowego, przez to zwiększenie przepustowości i skrócenie czasu przejazdu,
 • poprawa obsługi komunikacyjnej, a w szczególności uporządkowanie i usprawnienie komunikacji tranzytowej,
 • uporządkowanie i usprawnienie komunikacji miejskiej,
 • zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie ilości wypadków drogowych,
 • zmniejszenie uciążliwości wywołanej hałasem, wibracjami i spalinami.

Środki Finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie):

 • łączna wartość inwestycji - 31.801.930,86 PLN
 • kwota dofinansowania - 17.793.096,01 PLN
  (75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu)

Terminy (zgodnie z umową o dofinansowanie):

 • rozpoczęcie realizacji: IX 2004
 • zakończenie realizacji: XII 2005

Odnośniki do innych serwisów: