Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I – modernizacja ul. Najświętszej Marii Panny

Inwestycje dofinansowane przez Unię Europejską

Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy

Tytuł Projektu: Rewitalizacja Starego Miasta w Legnicy. Etap I – modernizacja ul. Najświętszej Marii Panny
Nr umowy: Z/2.02/III/3.3.1/280/04- podpisana przez Stanisława Łopatowskiego - Wojewodę Dolnośląskiego i Tadeusza Krzakowskiego - Prezydenta Miasta Legnicy
Działanie: Priorytet III - Działanie 3.3.1
Beneficjent: Gmina Legnica
Wartość całkowita: 5 832 484,26 PLN
Dofinansowanie EFRR: 4 152 131,84 PLN
Miejsce realizacji: Legnica Miasto na prawach powiatu
Rozpoczęcie: 2004-11-08
Zakończenie: 2006-07-15Opis projektu
Legnicki Rynek jest najstarszym i najważniejszym placem w mieście, od którego biegnie historyczna ulica Najświętszej Marii Panny łącząca dwa główne kościoły parafialne (Mariacki i p.w. Św. Piotra i Pawła) i dwie części miasta. Ulica N.M.P. posiada nieprawidłowy przekrój poprzeczny, co powoduje problemy z odprowadzeniem wód opadowych, następstwem czego jest zawilgocenie starych kamienic. Elementy małej architektury (lampy, kosze, ławki, murki oporowe, schody terenowe) są przypadkowe, częściowo zdewastowane i wymagają wymiany w celu odtworzenia staromiejskiego charakteru ulicy głównej osi Starego Miasta. Dzięki modernizacji ul. N.M.P. i budowie 2 placów u wlotu i wylotu ulicy, legniczanie i turyści będą mogli intensywniej uczestniczyć w życiu kulturalnym, społecznym i rekreacyjnym miasta. Aktywny udział w imprezach masowych sprzyjać będzie integracji społecznej oraz wzmocni poczucie tożsamości lokalnej. Ponadto wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna zrewitalizowanego terenu, co spowoduje szybsze zagospodarowanie wolnych działek pod budownictwo usługowo-mieszkaniowe i odrestaurowanie zniszczonych obiektów.

Zakres wsparcia
Etap I rewitalizacji Starego Miasta przewiduje:

  • utworzenie 2 placów zaakcentowanych układami nawierzchni;
  • całkowitą wymianę nawierzchni ulicy Najświętszej Marii Panny oraz ulic przyległych;
  • przebudowę istniejącego Placu Powstańców Wielkopolskich;
  • modernizację małej architektury;
  • prace konserwatorskie budynku przy ul. N.M.P. 7 – Kamieniczka Scholza;
  • budowę kanalizacji deszczowej w ul. N.M.P. i w/w ulicach przyległych, odwodnienia podłużnego wraz z wpustami kanalizacji deszczowej, wyposażonej w kosze i kratki uchylne;
  • położenie przepustów pod przyszłą sieć miejską LEGMAN w trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej;
  • przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego.

Całkowita powierzchnia poddana modernizacji wyniesie 11.137 m2.

Odnośniki do innych serwisów: