Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego

Inwestycje dofinansowane przez Unię Europejską

Rozbudowa systemu transportu publicznego

Tytuł Projektu:
„Rozbudowa systemu transportu publicznego w Legnicy wraz z zakupem taboru autobusowego”

Nr umowy:
Z/2.02/I/1.1.2/556/05/U/69/06 – podpisana przez Krzysztofa Grzelczyka, Wojewodę Dolnośląskiego i Tadeusza Krzakowskiego, Prezydenta Miasta Legnica. Projekt współfinansowany przez Unię Eruopejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Opis:
Przedmiotem projektu jest budowa pętli autobusowej, zatok oraz wiat na ulicy płk. Karola Myrka oraz zakup taboru autobusowego wraz z systemem autokomputerów.
Projekt obejmuje:

 • budowę nawrotnej pętli autobusowej w postaci jezdni jednokierunkowych i wyspy centralnej,
 • budowę dwóch zatok autobusowych na odcinku liniowym – z 2 wiatami dla użytkowników komunikacji zbiorowej,
 • budowę dwóch zatok autobusowych na pętli nawrotnej – z 2 wiatami dla użytkowników komunikacji zbiorowej,
 • zakup 4 autobusów spełniających normy europejskie,
 • zakup stystemu monitoringu bezpieczeństwa SRG 3000.

Korzyści dla mieszkańców:

 • zmniejszenie obciążenia pasażerskiego na strategicznych liniach MPK,
 • poprawa estetyki oraz zmniejszenie awaryjności autobusów,
 • poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zredukowanie czasu podróży
 • większenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych przez usprawnienie dostępu do nich.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową dofinansowania)

 • łączna wartość inwestycji – 4.443.751,03 PLN
 • kwota dofinansowania - 3.274.828,67 PLN (75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu)

Terminy (zgodnie z umową dofinansowania)

 • rozpoczęcie realizacji: X. 2006r.
 • zakończenie realizacji: VII.2007r.