Nowości Kolekcji Sztuki Zagłębia Miedziowego

Galeria Sztuki, Plac Katedralny 1
08.12 18:30 - 08.12 00:00
Organizator: Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1 Legnica 59-220
email: galeria@galeria.legnica.pl
www.galeria.legnica.pl
tel. 76 862 09 10
fax: 76 856 51 26

Wystawa prezentuje prace zakupione do Kolekcji Sztuki Zagłębia Miedziowego w ramach dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem utworzenia kolekcji jest uzupełnienie, rozbudowanie i uaktualnienie kolekcji współczesnej sztuki z terenu Zagłębia Miedziowego. Zakup prac do kolekcji ma kontynuować, uzupełnić i rozbudować istniejącą, wyłącznie regionalną kolekcję dzieł sztuki tak, by adekwatnie odzwierciedlała specyfikę i dorobek miejscowego środowiska plastycznego. Prace znajdujące się w kolekcji pokazują wszystkie rodzaje twórczości uprawianej przez artystów Zagłębia oraz eksponujące wyjątkowe osobowości twórcze. Zbiór prac jest bardzo różnorodny z wyraźną jednak dominacją malarstwa, co wynika ze specjalizacji artystycznych mieszkających tutaj twórców. Prócz niego reprezentowane są wszystkie „klasyczne” media sztuki: rysunek, grafika, szkło, tkanina, fotografia.

Powrót na listę wydarzeń