Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2000] Tadeusz Myśliwiec

Tadeusz Myśliwiec - Urodził się 16 marca 1929 roku, zmarł 7 maja 2000 roku. Do Legnicy przyjechał w 1946 roku. W tym samym roku rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym. Pracując, ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
Po 38 latach nieprzerwanej pracy na różnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim – począwszy od kierowania referatem w Wydziale Oświat do pełnionej przez 11 lat funkcją wiceprezydenta Miasta – przeszedł 30 czerwca 1990 roku na zasłużoną emeryturę. Tylko nieliczni z Jego współpracowników legitymowali się podobnym stażem, nikt nie mógł również pochwalić się taką plejadą „wychowanków” w Urzędzie Miasta. Pracując całe życie w strukturach samorządowych Miasta Legnicy, wniósł do nich profesjonalizm i wiedzę, dzięki którym samorząd coraz lepiej funkcjonował. Pełniąc funkcję wiceprezydenta ds. Kultury, Oświaty i Służby Zdrowia, podjął wiele inicjatyw, których społecznego i moralnego wymiaru nie sposób przecenić.


INFORMACJA

27 grudnia br. Urząd Miasta będzie nieczynny

Z wyjątkiem wydziałów: Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

14 grudnia br. (sobota) Urząd Miasta będzie czynny w godzinach 7:30-15:30

Jednocześnie informujemy:

24 grudnia 2019r. jest dniem wolnym dla Wydziału Spraw Obywatelskich,

24 grudnia 2019r. Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w zakresie rejestracji zgonów.