Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2010] Kazimierz Pleśniak

KAZIMIERZ PLEŚNIAK

Działacz i wychowawca dzieci i młodzieży, laureat wielu nagród i wyróżnień za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

Urodzony 4 marca 1945 r. w Dubiecku (pow. przemyski) z Legnicą jest związany od 1957 r. Już jako nauczyciel zaangażował się w działalność społeczną w Związku Harcerstwa Polskiego, pełniąc w latach 1970–1975 funkcję społecznego zastępcy Komendanta Hufca ZHP Legnica, a w latach 1980-1989 - zastępcy Komendanta Legnickiej Chorągwi ZHP. Pod jego kierownictwem Chorągiew Legnicka szybko znalazła się w krajowej czołówce. Z jego inspiracji w 1989 r. w Legnicy powołano Młodzieżowy Dom Kultury zwany „Domem Harcerza”, w którym od 1989 r. był dyrektorem. Dzięki sprawnie realizowanej, bardzo wszechstronnej działalności wychowawczej i kulturalnej, która przyciągała do „Harcerza” bardzo licznych młodych legniczan, placówka otrzymała w 1994 r. - jako jedna z trzynastu w kraju - status „Pałacu Młodzieży”. MCK „Harcerz” promował Legnicę w kraju i za granicą, wielokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia, odnosząc liczne sukcesy na międzynarodowych przeglądach artystycznych, jednocześnie pozyskując wielu sponsorów, partnerów i przyjaciół. Jego działalność rozszerzyła się o zadania opiekuńcze, powstała świetlica środowiskowa, zaczęły funkcjonować stanice wędrujące, które odwiedzały dzieci w miejscu zamieszkania, organizując zabawy, ogniska, biwaki itp. „Dom Harcerza” stał się również ważnym ośrodkiem wychowania patriotycznego.

Z inicjatywy Kazimierza Pleśniaka od 1996 r. w Legnicy organizowane są Ogólnopolskie Festiwale Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka” i coroczne Przeglądy Szopek Bożonarodzeniowych. Do miejskiego kalendarza wydarzeń weszły artystyczne prezentacje MCK, organizowane w teatrze pod nazwą „Serce za serce”.

Obok aktywności wychowawczej i pedagogicznej Kazimierz Pleśniak podjął w 1991 r. działalność społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, reaktywując ogniwa tego stowarzyszenia w szkołach i placówkach wychowawczych miasta oraz subregionu legnickiego. Pełni funkcję społeczną Prezesa Miejskiego TPD, będąc jednocześnie wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego TPD, a od 2007 r. - członkiem Zarządu Głównego TPD.

Kierowany przez niego z wielkim poświęceniem Legnicki Oddział TPD niesie od lat różnorodną pomoc dzieciom chorym, a także pochodzącym z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo. Szczególnie wiele inicjatyw podejmuje dla wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizując m.in. wypoczynek w formie kolonii profilaktycznych oraz obozów rehabilitacyjno-leczniczych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Towarzystwo udziela również niezmiernie ważnej pomocy materialnej w postaci darów żywnościowych, paczek z okazji Dnia Dziecka i na Mikołajki. Aktywnie wspiera działalność m. in. Rodzinnego Domu Dziecka, Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych placówek wychowawczych w mieście. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zrzesza na terenie Legnicy 874 społecznych działaczy. Są to głownie nauczyciele i młodzieżowi wolontariusze powyżej 16 lat.

Kazimierz Pleśniak jest także wieloletnim liderem i działaczem na rzecz niepełnosprawnych osób dorosłych. Z myślą o nich organizuje cykliczne imprezy kulturalno-rekreacyjne, akcje charytatywne i Paraolimpiady. Za całokształt swych dokonań i działań zmierzających do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2009 r. otrzymał od Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych tytuł „Lodołamacza Specjalnego”.


KAZIMIERZ PLEŚNIAK

 

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się najważniejsze dla polskiego rolnictwa obowiązkowe badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020. Spis prowadzony jest  przede wszystkim metodą samospisu internetowego, za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej pod adresem spisrolny.gov.plW sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się,  dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub skorzystać z pomocy rachmistrza spisowego który zadzwoni, aby pozyskać informacje od tych z Państwa którzy są rolnikami i zamieszkują na terenie Legnicy.