Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Stypendia dla zdolnych i pracowitych uczniów romskich

Stypendia dla zdolnych i pracowitych uczniów romskich

            

      21 maja 2008 w legnickim Ratuszu po raz trzeci wręczone zostały stypendia dla uczniów romskich. Stypendia za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2007/2008, listy gratulacyjne od Prezydenta Tadeusza Krzakowskiego i drobne upominki otrzymali:

  • Michael Kwiek – uczeń klasy VI SP Nr 20 Zespołu Szkół Integracyjnych,
  • Kamila Żurawik – uczennica klasy V SP Nr 4,
  • Katarzyna Bala – uczennica klasy I Gimnazjum Nr 5,
  • Paweł Siwak – uczeń klasy I Gimnazjum Nr 4,
  • Angelika Ondycz – uczennica klasy II Technikum Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego.
     

           Od 2004 r. uczniowie romscy (aktualnie 74 osoby) w Legnicy objęci są rządowo-samorządowym programem pomocowym, który ma wyrównywać ich szanse edukacyjne i mobilizować do nauki. Na początku każdego roku szkolnego otrzymują nieodpłatnie komplety podręczników. Mogą korzystać z zajęć wyrównawczych oraz liczyć na pomoc asystenta edukacji romskiej.


          Efekty realizacji programu są widoczne. Zmniejszyła się liczba uczniów porzucających naukę w trakcie roku szkolnego. Poprawiła się frekwencja i średnia ocen. W niektórych szkołach (SP Nr 20, SP Nr 18, Gimnazjum Nr 4) należą oni do najlepszych w klasie. Po raz pierwszy w historii miasta uczniowie romscy znajdują się także w grupie uczniów wyróżnianych na koniec roku świadectwem z czerwonym paskiem.