Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.

 


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Książęcej 18. ( .PDF, 83 KB)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 261/2 położonej w Legnicy przy ul. Liliowej 2 A. ( .PDF, 84 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Liliowej, działka nr 261/2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 261/1 położonej w Legnicy przy ul. Orzechowej 20. ( .PDF, 84 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Orzechowej, działka nr 261/1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych położonych w Legnicy przy ul. Gen. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza. ( .PDF, 65 KB)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 30. ( .PDF, 82 KB)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Zielonej 15. ( .PDF, 82 KB)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Legnicy przy ul. Hutników 30. ( .PDF, 83 KB)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej dz.nr 975/2, położonej w Legnicy przy ul. Nowodworskiej. ( .PDF, 74 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Nowodworskiej, działka nr 975/2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej dz. nr 96/3, położonej w Legnicy przy ul. Nowodworskiej. ( .PDF, 73 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Nowodworskiej, działka nr 96/3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.01.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 62/64. ( .PDF, 275 KB)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Legnicy przy ul. Senatorskiej 16. ( .PDF, 83 KB)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Książęcej 7. ( .PDF, 83KB)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 21 A. ( .PDF, 74 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 21A , działka nr: 153/12.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 03.02.2022 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 63 A. ( .PDF, 79 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 63 A, działka nr 863.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 03.02.2022 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej 36. ( .PDF, 73 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej 36, działka nr 170/4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 03.02.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 36. ( .PDF, 90 KB)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.01.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Działkowej. ( .PDF, 73 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Działkowej, działka nr 1351.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.01.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Bagiennej 10. ( .PDF, 73 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Bagiennej 10, działka nr 788/5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.01.2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Garncarskiej 3. ( .PDF, 73 KB)

Mapa poglądowa przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Garncarskiej 3, działka nr 788/2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.01.2022 r.odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 69. ( .PDF, 75 KB)

Mapa poglądowa dotycząca sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 69, działka nr 1395/3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.01.2022 r.odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Chabrowej 2 A. ( .PDF, 74 KB)

Mapa poglądowa dotycząca sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Chabrowej 2A, działka nr 297/1.


Prezydent Miasta Legnicy, że 27.01.2022 r.odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Rumiankowej 5 A. ( .PDF, 74 KB)


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość przy ul. Rymarskiej 8A. ( .PDF, 73 KB)