Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 5D.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Nowodworskiej 5D.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 26.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. K. Wielkiego 11.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. K. Wielkiego 11.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.04.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Witelona nr 13-13 of.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Hutników 29.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6-7 położonego w Legnicy przy ul. B. Prusa 3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. N.M.P. 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 położonego w Legnicy przy ul. N.M.P. 20.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.03.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 83.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.03.2020 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A  położonego w Legnicy przy ul. Moniuszki 3/6 kl. A.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że  06.03.2020 r.odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A  położonego w Legnicy przy ul. Korczaka 20.


Prezydent Miasta Legnicy  ogłasza, że 06.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 7 położonego  w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 102.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.03.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 10 położonego  w Legnicy przy  ul. Wrocławskiej 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 9 położonego  w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 14 położonego  w Legnicy przy  ul. Św. Trójcy 3/5 kl. C.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 3 położonego  w Legnicy przy ul. Szkolnej 10-10 of.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że  12.03.2020 r. odbędą się rokowania na sprzedaż   lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Legnicy przy ul. Książęcej 18.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.04.2019 r. odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy  przy ul. Hangarowej dz. nr 13/69.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Hangarowej nr 13/69


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.04.2019 r. odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy  przy ul. Hangarowej dz. nr 13/68.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Hangarowej nr 13/68


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.04.2019 r. odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy  przy ul. Hangarowej dz. nr 11/26.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Hangarowej nr 11/26


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.04.2019 r. odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy  przy ul. Hangarowej dz. nr 11/25.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Hangarowej nr 11/25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 02.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego nr 4   położonego w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 47.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 02.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego nr 6   położonego  w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 42.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 02.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   lokalu mieszkalnego nr 3   położonego  w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 15.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.03.2020 r. przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 23.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Spokojnej nr 153/7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.03.2020 r. przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 25.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Spokojnej nr 153/6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.03.2020 r. przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej  położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 27.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Spokojnej nr 153/5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.04.2020 r. odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy  przy ul.Śmigłowcowej dz. nr 13/71.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Śmigłowcowej nr 13/71.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.04.2020 r. odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy  przy ul.Śmigłowcowej dz. nr 13/70.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Śmigłowcowej nr 13/70.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.04.2020 r. odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy  przy ul.Śmigłowcowej dz. nr 11/28.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Śmigłowcowej nr 11/28.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.04.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy  przy ul.Śmigłowcowej dz. nr 11/27.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Śmigłowcowej nr 11/27.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 30.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Drzymały.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Dżymały nr 264/1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Andersa 23.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 30.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 17.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Drukarskiej 5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Filtrowej 9.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Kwiatowej 17.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 16.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Kamiennej 27.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.02.2020 r. odbędzie się przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Korczaka działka nr 1015/20.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Korczaka Działka nr 1015/20.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.02.2020 r. odbędzie się przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 4.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Okólnej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Kartuskiej 46.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wielogórskiej 50.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Wielogórskiej 50.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 120.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Jaworzyńskiej 120.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.02.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Grabskiego 8.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Grabskiego 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.03.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Roberta Schumana, działka nr 23/24.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Roberta Schumana

 

WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu na garaż nr 12 przy ul. Łabędziej.


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu na garaż nr 26 przy ul. Łabędziej.


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu na garaż dz. nr 176 przy ul. Rolniczej.


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu na garaż dz. nr 439/2 przy ul. Spokojnej.


Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 403/7 przy ul. Jaskółczej.


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Brackiej 4.


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Kwiatowej 11.


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 35 przy ul. Mazowieckiej 2.