Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.12.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Schumana dz. nr 23/22.

mapa poglądowa dot. przetargu - ul.Schumana dz. nr 23/22.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 16.01.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Śmigłowcowej dz. nr 11/27.

Mapa poglądowa - przetarg dot. działki 11/27 przy ulicy Śmigłowcowej


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 16.01.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Śmigłowcowej dz. nr 11/28.

Mapa poglądowa - przetarg dot. działki 11/28 przy ulicy Śmigłowcowej


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 16.01.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Śmigłowcowej dz. nr 13/70.

Mapa poglądowa - przetarg dot. działki 13/70 przy ulicy Śmigłowcowej


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 16.01.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Śmigłowcowej dz. nr 13/71.

Mapa poglądowa - przetarg dot. działki 13/71 przy ulicy Śmigłowcowej


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 16.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Hangarowej dz. nr 11/25.

Mapa poglądowa - przetarg dot. działki 11/25 przy ulicy Hangarowej


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 16.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Hangarowej dz. nr 11/26.

Mapa poglądowa - przetarg dot. działki 11/26 przy ulicy Hangarowej


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 16.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Hangarowej dz. nr 13/68.

Mapa poglądowa - przetarg dot. działki 13/68 przy ulicy Hangarowej


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 16.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Hangarowej dz. nr 13/69.

Mapa poglądowa - przetarg dot. działki 13/69 przy ulicy Hangarowej


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 30.10.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych położonych w Legnicy przy ul. Gen. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza.

mapa poglądowa dot. przetargu - Gen. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.11.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w w Legnicy przy ul. Daszyńskiego 21.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.11.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.11.2019 r .odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 3-4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.11.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. ul. Czarnieckiego 19.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.01.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 5D.

Poglądowa mapa - przetarg - nowodworska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 13.01.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wiślanej 1 F.

Poglądowa mapa - przetarg - Wiślana 1F


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 13.01.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wiślanej 1 G.

Poglądowa mapa - przetarg - Wiślana 1G


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 13.01.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wiślanej 1 H.

Poglądowa mapa - przetarg - Wiślana 1H


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.10.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.10.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Reymonta 16.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.10.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położonego w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 46.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.10.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Legnicy przy ul. Mazowieckiej 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.11.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego   nr 5 położonego w Legnicy przy ul. N.M.P. 20.Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.10.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulicy Boiskowej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.10.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulic Zachodniej i Boiskowej.

Mapa poglądowa - przetargi ul. boiskowa


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 9 przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 8.


Informacja o wyniku przetargu na garaż przy ul.Reymonta.


Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość gruntową przy ul.Pszczelarskiej.