Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.10.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulicy Boiskowej.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.10.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulic Zachodniej i Boiskowej.

Mapa poglądowa - przetargi ul. boiskowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 17.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Legnicy przy ul. Książęcej 18.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.09.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1B położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 16.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Brackiej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Kwiatowej 11.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Kwiatowej 17.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 14.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 14.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Senatorskiej 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 42.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Gniewomierskiej.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Gniewomierska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Kominka 12.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Legnicy przy ul. Jaskółczej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Legnicy przy ul. Batorego 5.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Batorego


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Legnicy przy ul. Parkowej 6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Schumana dz. nr 23/10.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Schumana


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja dotycząca wyniku rokowań na lokal użytkowy 1 A przy Al.Orła Białego 1.


Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Schumana dz. nr 25