Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.01.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Łokietka 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.01.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 92.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Legnicy przy ul. Traugutta 14.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 9.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Mickiewicza 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.01.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 1357 położonej w Legnicy przy ul. Działkowej 10.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Działkowa 10


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.12.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 107.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.12.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 23.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.12.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Zamkowej 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że w dniu 20.12. 2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 42.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.12.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Legnicy przy ul. Stryjskiej 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.02.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulicy Boiskowej.

Mapa poglądowa - ul. Boiskowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.02.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulicy Zachodniej i Boiskowej.

Mapa poglądowa - ul. Boiskowa - Zachodnia


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.12.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Andersa 23.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.12.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Dąbrowskiego 3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.12.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 A położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńska 113.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.12.2018 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.12.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Schumana dz. nr 25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.12.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Nowodworskiej.

Mapa poglądowa - przetargi ul. Nowodworska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.12.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 64-66.


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 8 przy ul. Artyleryjskiej 4.


Informacja dot. wyniku przetargu na sprzedaż lokalu nr 7 przy ul. Nowy Świat 18.


Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż lokalu nr 9 przy ul. Piastowskiej 28.