Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

przetarg nieograniczony

27.06.2013

Wykonanie modernizacji boisk sportowych przy Gimnazjum nr 5 w formule „zaprojektuj
i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska 100- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków

Strona tytułowa

1.Rozdział 1- Formularz oferty

2.Rozdział 2- Instrukcja dla Wykonawców

3.Rozdział 3-Projekt umowy

4. Rozdział 4- Dokumentacja

5. Zapytania-odpowiedzi i modyfikacja siwz


Opublikował: | Dodano: 27.06.2013 | Wyświetleń: 413
Powrót na listę aktualności

Zobacz także