Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Darowizny na rzecz Legnickiego Parku Miejskiego

Darowizny na rzecz Legnickiego Parku Miejskiego

Darowizny otrzymane w 2009 r. w związku z huraganem ogółem 193.643,58 zł., z kwoty tej w 2009 roku wydatkowano  - 118.203,28 zł., a na wydatki, które nie wygasają  z końcem 2009 r. przeniesiono  kwotę  - 75.440,30 zł. (Uchwałą Nr XLVIII/407/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28.12.2009 r.)
a) Zakupiono za kwotę brutto 37.768,50 złotych 15-letnie drzewa i odtworzono aleję jednostronną z lip drobnolistnych (50 szt.) wokół „Koziego Stawu" i wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich. Zakupione leszczyny tureckie (10 szt.) wysadzono wzdłuż ulicy Korfantego odtwarzając zniszczoną aleję jednostronną.
b) zawarto umowę  na kwotę brutto 40.734,87 złotych za wysadzenie 60 szt. drzew. Usługa została wykonana do dnia 20.11.2009 r.
c) Zawarto umowę na dostawę 66 szt. okazów dendrologicznych wskazanych do odtworzenia w opracowanym projekcie szaty roślinnej parku tj.: buk pospolity  - 10 szt., choina kanadyjska - 3 szt., dąb szypułkowy odm kolumnowa - 3 szt., dąb szypułkowy - 10 szt., kasztanowiec czerwony - 5 szt., klon jawor - 10 szt., klon zwyczajny - 10 szt., lipa szerokolistna - 10 szt., sosna wejmutka - 5 szt. Drzewa zostaną wysadzone w sektorze pomiędzy ul. Witelona - Al. .Orła Białego - ul. Powstańców Śląskich (rejon Koziego Stawu).
Wartość dostawy brutto 55.362,50 złotych.
Termin wykonania przedmiotu umowy, z uwagi na niesprzyjające w grudniu 2009 r. warunki, ustalono  do dnia 15 kwietnia 2010 r.
d) Zlecono za kwotę brutto 18.944,69 złotych usługę wysadzenia 66 szt. drzew wraz z roczną pielęgnacją. Termin wykonania usługi z uwagi na niesprzyjające w grudniu warunki, ustalono do dnia 15 kwietnia 2010 r.
e) Zamówiono za kwotę brutto 1.133,11 złotych 5 szt.  kasztanowców białych. Termin wysadzenia zamówionych drzew ustalono do 15 kwietnia 2010 r.
f) Wykonano remont dachu mnożarki głównej, murku i dachu pomieszczenia węzła cieplnego Palmiarni za kwotę brutto 39.699,91 złotych. Usługa została wykonana do dnia 10.11.2009 r.


Darowizny otrzymane w 2010 roku przeznaczono na zakup drzew parkowych na kwotę 17.749,46 zł. Z tych środków sfinansowano zakup 12 szt. lip drobnolistnych, które zostały wysadzone w rejonie „Koziego stawu"; oraz 12 szt. lip krymskich, które zostały wysadzone w rejonie w alei na odcinku łączącym al. Orła Białego z ul. Hetmańską.