Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej Curie 1A – budowa boiska szkolnego

Gimnazjum Nr 4 ul. M. Skłodowskiej Curie 1A - budowa boiska szkolnego

Gimnazjum Nr 4

Źródło dofinansowania -  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem projektu było stworzenie w szkole warunków, które umożliwiłyby efektywne prowadzenie zajęć kultury fizycznej oraz zachęciłyby dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu w godzinach pozalekcyjnych. Budowa boiska była inwestycją niezbędną do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Z boiska korzysta zarówno młodzież ucząca  się w Gimnazjum, jak również  okoliczna  młodzież i dzieci.

Wykonano:

  • boisko o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej do piłki ręcznej z wpisanym boiskiem do siatkówki i koszykówki, wraz ze skocznią w dal,
  • kanalizację deszczową
  • drenaż kanalizacji deszczowej,
  • ogrodzenie stalowe boiska,
  • trybuny murowane z 306 szt. siedzisk plastikowych,
  • nawierzchnie z kostki betonowej,
  • nawierzchnie z kostki granitowej,
  • trawniki .

Dokonano odbioru końcowego w dniu 23.06.2009r.

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawarta w dniu 11.09.2009r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego  działającym  w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki a Gminą Legnica.

Całkowita wartość projektu: 1.453.559,38 zł

Kwota dofinansowania: 131.493,06 zł

Okres realizacji: 2007-2009r.