Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011

Logo
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011


„Remont ulic i dróg w powiązaniu z krajowym układem komunikacyjnym - Trasa 4 w Legnicy. Etap I - ulica Wrocławska od pl. Wilsona do ul. II Armii Wojska Polskiego”

Ul. Wrocławska 1 Ul. Wrocławska 2

Celem projektu jest poprawa jakości połączenia miasta z krajowym i wojewódzkim układem komunikacyjnym oraz lepszego połączenia centrum miasta z osiedlami mieszkaniowymi: Kartuzy, Kopernik i Piekary skupiającymi ok. 40 tys. mieszkańców.
Poprzez realizację projektu osiągnięto następujące efekty społeczno – ekonomiczne:
• wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca do pracy, nauki i życia, działania i inwestowania,
• umocnienie pozycji Legnicy jako regionalnego centrum gospodarczego,
• wyższy komfort podróżowania,
• korzystne zmiany w krajobrazie, wynikające z poprawy estetyki wyremontowanej ulicy,
• zmniejszenie awaryjności zmodernizowanej infrastruktury,
podniesienie atrakcyjności lokalizacji działających w sąsiedztwie firm handlowych
i usługowych.

Zakres rzeczowy zrealizowanego zadania obejmował:
• remont mostu od dolnej wody,
• remont jezdni,
• remont chodników,
• odbudowę zieleni (trawników),
• remont kanalizacji deszczowej,
• osiągnięcie docelowej organizacja ruchu.

Umowa o dofinansowanie z dnia 22.05.2009.
Wartość projektu 5 509 999,34zł
Kwota dofinansowania 2 535 840,00zł

Zadanie zakończone i rozliczone.