Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 7 ul. Polarna 1 w Legnicy

Źródło dofinansowania - budżet państwa, budżet województwa dolnośląskiego, w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012".

Celem projektu jest budowa obiektów sportowych przeznaczonych do masowego użytku, a tym samym stworzenie lokalnej społeczności możliwości aktywnego uprawiania sportu i rekreacji. Kompleks ten służy dzieciom i młodzieży zarówno do prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Zatrudniony tam trener prowadzi zajęcia w ciągu roku szkolnego a także w czasie ferii i wakacji. Obiekt ten odpowiada potrzebom społeczności lokalnej zarówno w zakresie współczesnego szkolenia sportowego, a także zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Wykonano:

  • boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej łącznie z osprzętem sportowym,
  • boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową oraz siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową łącznie z osprzętem sportowym,
  • modułowe systemowe zaplecze boisk sportowych, składające się z 8 modułów - konstrukcja stalowa,
  • ogrodzenie kompleksu boisk z bramą technologiczną i bramkami wejściowymi, piłkochwyty,
  • oświetlenie boisk,
  • nawierzchnię z kostki brukowej - komunikacja wewnętrzna.

Umowa Nr 19/KW/08 o dofinansowanie środkami budżetu państwa budowy kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012" w Gminie Legnica zawarta w dniu 22.09.2008r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim  a Gminą Legnica.

Porozumienie Nr DN-Z.081-675/08 zawarte w dniu 24.06.2008r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Legnica.

Całkowita wartość projektu: 1.839.675,01 zł

Kwota dofinansowania:

  • 333.000,00 zł - środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego,
  • 333.000,00 zł - środki budżetu państwa.

Okres realizacji: 2008r.