Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

„Zrozumieć świat”

Projekt „Zrozumieć świat"

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Legnicy.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt edukacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Zrozumieć świat - rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego - dla uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych".

Projekt ten (finansowany z budżetu państwa i ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej) dotyczy 62 szkół podstawowych z terenu województw: opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest rozwinięcie u uczniów klas 4-6 kompetencji kluczowych
w zakresach: matematyczno-przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Uczniowie będą mieli dodatkowe, bardzo ciekawe zajęcia ( 4 godziny tygodniowo) z zastosowaniem nowoczesnego oprzyrządowania i oprogramowania komputerowego, w czasie których nie będą wystawiane oceny. Dzieci będą też wyjeżdżać do innych miejscowości, gdyż będą brały udział w konkursach połączonych z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród!

 Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają dopłaty do dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne. Dodatkowo, na wyposażenie i bieżące wydatki związane z wykonywaniem ćwiczeń przewidziana jest dla każdej szkoły kwota w wysokości 220 zł na ucznia biorącego udział w projekcie. Umiejętności zdobyte przez dzieci na zajęciach pozalekcyjnych z pewnością przyczynią się do pogłębienia wiedzy z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, a konsekwencji mogą doprowadzić do uzyskania dobrego wyniku na sprawdzianie kompetencji w klasie 6.

Umowa została zawarta ze szkołą dnia 6 grudnia 2010 roku na okres trzech lat/31 października 2013 r./