Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Grodzkiej dz. nr 1440.

Mapa poglądowa - Przetarg ul. Grodzka


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Reymonta nr 2 A.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 A położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 113.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 40.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Św. Trójcy 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz.nr 13/70.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz.nr 11/27.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz.nr 11/28.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz.nr 13/71.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowa dz.nr 13/68.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowa dz.nr 13/69.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz.nr 11/25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.11.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz.nr 11/26.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Pszczelarskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.11.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Tatarskiej 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 8 .


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Głogowskiej 65.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Nowy Świat 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Poselskiej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 40.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.10.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Łokietka 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ulicy Gombrowicza 12.

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Kilińskiego.

Regulamin przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Dąbrowskiego 3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.10.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Kilińskiego 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.09.2018 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej 63-63 a.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.09.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Głogowskiej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr 11/12.

Mapa poglądowa - przetarg ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Pątnowskiej dz. nr 73/5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Boiskowej dz. nr 21/1.

Mapa poglądowa - przetarg ul. Boiskowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.10.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Zachodniej - Boiskowej dz. nr 49.

Mapa poglądowa - przetarg ul. Zachodniej - Boiskowej 49


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2018 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Głogowskiej 45.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 25.09.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej boksem garażowym położonej w Legnicy przy ul. Reymonta.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.09.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 108.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.09.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 108.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.09.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Senatorskiej 22.


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku przetargu na lokal użytkowy nr 1 przy ul. Piastowskiej 30.