Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 13.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Grodzkiej dz. nr 1440.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Grodzka


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.08.2019 r. odbędzie przetarg ustny ograniczony do dwóch właścicieli lub użytkowników wieczystych przyległych działek na zbycie prawa własności części nieruchomości niezabudowanej z zasobu Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Asnyka.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 14.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 14.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Senatorskiej 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 42.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Gniewomierskiej.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Gniewomierska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Kominka 12.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Legnicy przy ul. Jaskółczej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Legnicy przy ul. Batorego 5.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Batorego


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Legnicy przy ul. Parkowej 6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Schumana dz. nr 23/10.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Schumana


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 położonego w Legnicy przy ul. Brackiej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 34.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 14.08.2019 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy Al. Orła Białego 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 20.08.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 120.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Jaworzynska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 19.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 3-4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 19.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 19.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Daszyńskiego 21.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.07.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Korczaka 20.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.07.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Moniuszki 3/6 kl.A.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.08.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ul. Boiskowej.

Przetargi - mapa poglądowa - ul. Boiskowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.08.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ul. Zachodniej i Boiskowej.

Przetarg - mapa poglądowa - ul. Zachodnia i Boiskowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.07.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Legnicy przy ul. Senatorskiej 57.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.07.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Drukarskiej 23.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.07.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Legnicy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 9.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.07.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 3.

Przetarg - mapa poglądowa - ul. Okólna


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.07.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 18.07.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wielogórskiej 49.

Przetarg - mapa poglądowa - ul. Wielogórska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.08.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul.Schumana dz. nr 25.

Mapa poglądowa - przetarg - Shumana


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza,że 20.08.2019 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Złotoryjska


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 14.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej.

Przetarg - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 13.08.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Grodzkiej dz.nr 791/3.


WYNIKI PRZETARGÓW