Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ DO ODWOŁANIA!!! W LCK PRZY UL. CHOJNOWSKIEJ 2 (WEJŚCIE PRZEZ DZIEDZINIEC – SALA PRZED SALĄ MANEŻOWĄ)


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Wiślanej 1 A.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy: ul. Wiślanej 1A, działka nr 1909/2 .


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Wiślanej 1 B.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy: ul. Wiślanej 1 B, działka nr 1909/3


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Wiślanej 4.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy: ul. Wiślanej 4, działka nr 1909/8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Odrzańskiej.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy: ul. Odrzańskiej, działka nr 1915.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 23.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 229.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 229, działka nr 112/4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 120.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 120, działka nr 401/1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Reymonta 8a.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Lotniczej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 62/64.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Brackiej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Książęcej 25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 B położonego w Legnicy Rynek 15.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.11.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Bagiennej 10.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Bagiennej 10, dz. nr 788/5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.11.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Garncarskiej 3.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Garncarskiej 3, dz. nr 788/2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.11.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Schumana 23/19.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości gruntowej przy ul. Roberta Schumana, dz. nr 23/19.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.10.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 69.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jaworzyńskiej 69 dz. nr 1395/1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.10.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Grabskiego 8.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Grabskiego 8 dz. nr 899.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.10.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Korczaka dz. 1015/20.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Korczaka dz. 1015/20.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 12.10.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Okólnej 3.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Okólnej 3 dz. nr 763/13.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Głogowskiej 6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Senatorskiej 30.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Piastowskiej 21.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 215.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 240.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 01.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 240.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 r. odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Św. Wojciecha dz. 539/1.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Św. Wojciecha dz. 539/1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 r. odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/1.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 r. odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/2.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 r. odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/3.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 r. odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/4.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 r. odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/5.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 r. odbędzie przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/6

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Franciszkańskiej dz. 1377/6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 23.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Spokojnej 23.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 25.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Spokojnej 25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.09.2020 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 27.

Mapa poglądowa dotycząca sprzedarzy nieruchomości niezabudowanej przy ul. Spokojnej 27.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 21.10.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej, działka nr 11/12

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa, działka nr 11/12


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku przetargu na działkę 170/3 przy ul. Pątnowskiej.


Informacja o wyniku przetargu na działkę 56/4 przy ul. Polkowickiej 6.


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Jaworzyńskiej 2.


Informacja o wyniku przetargu dotyczy ul. Ciesielskiej 3.


Informacja o wyniku przetargu na lokal nr 5 przy ul. Wrocławskiej 7.


Informacja o wyniku przetargu na lokal nr 5 przy ul. Św. Wojciecha 20.