Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 13/70.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 11/27.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 11/28.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 13/71.

Mapa poglądowa - przetargi - ul. Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 11/25.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 11/26.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 13/68.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr. 13/69.

Mapa poglądowa - przetarg - ul. Hangarowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.06.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr. 23/3.

Mapa poglądowa - przetargi - ul.  Śmigłowcowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Legnicy przy ul. Piechoty 9/13/C.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Środkowej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Św. Trójcy 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Legnicy przy ul. Mickiewicza 32.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 19.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Czarnieckiego 31.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Nowy Świat 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 212.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 11.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Andersa 20.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 11.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 11.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 40.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 11.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 53.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.05.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Poselskiej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 17.05.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Głogowskiej 65.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.06.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej  w Legnicy przy Złotoryjskiej 64-66.

Przearg Złotoryjska - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.06.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej  w Legnicy w rejonie ulic Zachodniej i Boiskowej.

Przetarg Zachodnia Boiskowa - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 06.06.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej  w Legnicy w rejonie ulicy Boiskowej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 A położonego w Legnicy przy ul. Drukarskiej 5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 B położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 81.

 


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Legnicy przy ul. Piątnickiej.

Przetarg Piątnicka - mapa poglądowa


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.05.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 96 B.

 


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.05.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 107.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.05.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Sejmowej 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy Al. Czerwonych Maków.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 72.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Lipowej 39.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 27.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1A położonego w Legnicy przy ul. Jordana 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.05.2018 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Adama Asnyka nr 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 16.05.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Legnicy przy Al. Rzeczypospolitej.


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Szkolnej 5.


Informacja o wyniku przetargu na lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Łukasińskiego 48.


Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Roosevelta 9.


Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Korbońskiego 10.