Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne

Przetargi na nieruchomości gruntowe, lokale i inne przeprowadzane są na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego - w tym przypadku gminy Legnica.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Legnicy przy ul. Inwalidów dz. nr 470.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Legnicy przy ul. Inwalidów dz. nr 575.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Legnicy przy ul. Inwalidów dz. nr 576.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 30.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 23.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Spokojnej 23.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 30.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 25.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Spokojnej 25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 30.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Spokojnej 27.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Spokojnej 27.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.06.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Krętej 18.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Krętej 18.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 24.06.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Masarskiej 11.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Masarskiej 11.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6-7 położonego w Legnicy przy ul. B. Prusa 3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Filtrowej 9.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Witelona 13-13 of.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 19.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Polkowickiej 6.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Polkowickiej 6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 19.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Rzemieślniczej 12.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Rzemieślniczej 12.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Lotniczej 34.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Niedziałkowskiego 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 19.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego  nr 1 a położonego w Legnicy przy ul. Orzeszkowej 7.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Masarskiej 5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Legnicy przy ul. Młynarskiej 3.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Nowej 2.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 15.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Środkowej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że w dniu 15.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Legnicy przy ul.Chojnowskiej 143.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.07.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Drzymały.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Drzymały.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Pierwiosnków 4.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Pierwiosnków 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Pierwiosnków 6.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Pierwiosnków 6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Pierwiosnków 8.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Pierwiosnków 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 08.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Pierwiosnków 10.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Pierwiosnków 10.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.07.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulic Zachodniej i Boiskowej.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Zachodniej i Boiskowej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10.07.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy w rejonie ulic Boiskowej.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Zachodniej i Boiskowej.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w Legnicy przy ul. Działkowej 35.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym położonego w Legnicy przy ul. Wandy 5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy ul. Bydgoskiej 24 b.
Sprostowanie:
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 16.12.2019 r.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Legnicy przy ul. Chłapowskiego 8.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 48.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 05.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Piastowskiej 58.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.05.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Brackiej 1.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.05.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.05.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Legnicy przy ul. Poznańskiej 31.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.05.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Legnicy przy ul. Reymonta 8a.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.05.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Legnicy przy ul. Św. Wojciecha 20.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 29.05.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 51.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.05.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Krokusowej 4.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Krokusowej 4.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.05.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Krokusowej 6.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Krokusowej 6.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 28.05.2020 r.odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Pierwiosnków 12.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Pierwiosnków 12.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Roberta Schumana, dz. nr 23/19.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Schumana dz. nr 23/19.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 24.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Franciszkańskiej dz. nr 1300.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Franciszkańskiej dz. nr 1300.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 24.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy przy ul. Działkowej dz. nr 1351.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Działkowej dz. nr 1351.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 22.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul.Grodzkiej dz. nr 1440.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Grodzkiej dz. nr 1440.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 10 czerwca 2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Schumana dz. nr 23/19.

Prezydent Miasta Legnica odwołuje wyznaczony  na 10 czerwca 2020 r. godz. 12.00  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Schumana,  obręb Bartoszów, działka  nr  23/19.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Schumana dz. nr 23/19.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 04 czerwca 2020 r odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność działki nr 23/24 przy ul. Schumana.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Schumana dz. nr 23/24.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 11/27.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 11/27.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 11/28.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 11/28.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 13/70.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 13/70.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 13/71.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Śmigłowcowej dz. nr 13/71.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr 11/25.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Hangarowej dz. nr 11/25.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr 13/68.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Hangarowej dz. nr 13/68.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, ze 02.06.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Hangarowej dz. nr 13/69.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Hangarowej dz. nr 13/69.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 26.05.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Piechoty 1-3-5.


Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 25.05.2020 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy przy ul. Schumana dz.nr 23/22.

Mapa poglądowa dot. działki położonej przy ul. Schumana dz. nr 23/22


WYNIKI PRZETARGÓW


Informacja o wyniku przetargu na nieruchomość przy ul.Nowodworskiej 5 D.