Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2014] Wacław Makowski

Wacław Makowski Honorowy Obywatel Miasta Legnicy w 2014 r.

Ur. 1930 r., zm. 26.10.2013 r.

W latach 1966 1997 dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Legnicy, z wykształcenia nauczyciel matematyki. W ciągu 31 lat wykształcił 9 000 absolwentów szkoły budowlanej przygotowanych do wykonywania zawodu oraz do podjęcia wyższych studiów. Znany był jako oddany pedagog, wielki przyjaciel dzieci i działacz społeczny.

Bardzo owocnie współpracował z TPD organizując wypoczynek dla dzieci i młodzieży, aktywnie włączał się w działalność Towarzystwa pełniąc funkcję wiceprezesa Oddziału Miejskiego TPD, a następnie funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału. Miał duże zasługi w odbudowie struktur TPD w Legnicy.

Był długoletnim działaczem ZNP, do którego należał od 1954 do ostatnich chwil swojego życia. Był wieloletnim prezesem ZNP w Legnicy i podejmował wiele cennych działań na rzecz środowiska nauczycieli. Angażował się w działalność Związku Sybiraków w Legnicy, którego był wiceprezesem. Podejmował szereg cennych inicjatyw na rzecz Związku i jego członków, zawsze troszczył się o wszystkich członków Związku.

Uhonorowany Nagrodą Miasta Legnicy i odznaką „Zasłużony dla Legnicy” za swoją działalność na rzecz dzieci, młodzieży i nauczycieli. Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.