Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[1997] Ojciec Święty Jan Paweł II

Ojciec Święty Jan Paweł II – Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Arcybiskup krakowski, kardynał, od 16 października 1978 r. do 2 kwietnia 2005 r. – papież, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Teolog, pisarz, poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Jako filozof – fenomenolog był przedstawicielem personalizmu chrześcijańskiego.
 
Szkołę Powszechną oraz Państwowe Gimnazjum ukończył w rodzinnych Wadowicach. W wieku 9 lat stracił matkę, w 3 lata później - brata. W maju 1938 roku zdajł egzamin dojrzałości, a następnie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch II wojny światowej zmusił go do przerwania nauki. Rozpoczął pracę jako robotnik, goniec sklepowy, następnie został zatrudniony jako pomocnik strzałowego w kamieniołomach. Wraz z przyjaciółmi brał czynny udział w działalności artystycznej i literackiej. W 1942 r. rozpoczął studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ – jako kleryk zakonspirowanego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej. W kwietniu 1945 roku podjął obowiązki młodszego asystenta na Wydziale Teologicznym UJ.
 
W 1946 roku otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada 1946 r. z rąk Księdza Metropolity Krakowskiego Kardynała Adama Sapiehy. Dwa tygodnie później wyjechał do Rzymu na studia na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum”. W 1948 uzyskał dyplom magistra teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Po studiach objął posadę wikarego w parafii Niegowić. Wraz z młodzieżą brał cały czas czynny udział w życiu duchowym, sportowym i kulturalnym. W marcu 1949 r. został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Był wykładowcą w seminariach w Katowicach, Częstochowie, Krakowie i Lublinie. 28 września 1958 roku otrzymał sakrę biskupią, a za swą dewizę wybrał słowa „Totus Tuus” („Cały Twój”). Czynnie uczestniczy w obradach Soboru Watykańskiego II. Jest członkiem czterech kongregacji: ds. Duchowieństwa, Wychowania Katolickiego, Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kościołów Wschodnich. 30 grudnia 1963 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. 9 lipca 1967 roku z rąk papieża Pawła VI otrzymał kardynalski biret. 16 października 1978 zostaje wybrany papieżem. Był pierwszym papieżem Polakiem i pierwszym cudzoziemcem po 455 latach papiestwa włoskiego (od Hadriana VI). Jego pontyfikat cechowało zaangażowanie w walkę z nędzą, ubóstwem i niesprawiedliwością społeczną oraz w działalność na rzecz światowego pokoju i bezpieczeństwa. Był Papieżem Pielgrzymem niosącym Słowo Boże i słowa Pokoju do ludów całego świata. Wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Odnowił oblicze Kościoła i świata, będąc zwolennikiem prowadzenia dialogu religijnego, politycznego i społecznego.
W ciągu ponad 26 lat swego pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił czternaście encyklik, m.in. „Redemtor hominis” („Odkupiciel człowieka”), „Dives in Misericordia” („Bogaty w Miłosierdzie”), „Laborem exercens” („Z pracy”), „Redemtoris Mater” („Matka odkupiciela”), „Veritatis splendor” („Blask prawdy”), „Evangelium vitae” („Ewangelia życia”). Poruszał w nich najistotniejsze problemy z zakresu doktryny wiary Kościoła, jego organizacji, życia chrześcijańskiego, kultu oraz kwestii społecznych. Niemal każda z nich była wydarzeniem nie tylko dla świata katolickiego.

 
2 czerwca 1997 roku, podczas V pielgrzymki do kraju, papież Jan Paweł II odprawił na legnickim lotnisku mszę, w której udział wzięło 300 tys. wiernych. Podczas mszy Ojciec Święty dokonał koronacji ikony Matki Bożej Łaskawej, zwanej obrazem Matki Bożej z Krzeszowa oraz poświęcił kamienie węgielne pod nowe kościoły.