Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

[2006] Stanisław Dąbrowski

Stanisław Dąbrowski - urodził się 16 sierpnia 1932 roku w Bodzentynie. W 1951 roku rozpoczął studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych.
 
W tym samym roku powrócił na uczelnię jako nauczyciel akademicki. Od 1972 do 1988 roku był wicedyrektorem do spraw dydaktycznych Instytutu Nauk Politycznych UW. W tym czasie – w 1978 roku, uzyskał habilitację na Uniwersytecie Wrocławskim. Dziesięć lat później został profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych UW. Od 1996 do 1998 roku pracował jako kierownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych w INP. W tym czasie zaangażował się w utworzenie w Legnicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. W chwili powstania uczelni, w 1998 roku został mianowany jej pierwszym rektorem.
Domeną naukowych zainteresowań profesora jest Europa południowo-wschodnia oraz stosunki polsko-ukraińskie.
 
Prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski jest autorem blisko 200 publikacji naukowych: monografii, rozpraw, artykułów, recenzji i komunikatów naukowych. Działalność naukowa profesora to głównie historia polskiej myśli politycznej, dzieje ruchu ludowego i dzieje regionu dolnośląskiego. Zainteresowanie naukowe Legnicą i jej historią zaowocowało m.in. redakcją i współautorstwem monografii miasta.
 
W sposób szczególny prof. Stanisław Dąbrowski zaangażował się w tworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy – obecnie największej tego typu uczelni wyższej w Polsce, której był rektorem.