Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Stanisław Obertaniec

 

STANISŁAW OBERTANIEC
HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA LEGNICY W ROKU 2021

 

urodzony 01.04.1948 roku w Ulesiu. Ortodonta, senator, dziennikarz, radiowiec. W 2013 roku, za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce i osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada przyznany status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Pochodzi z zasłużonej rodziny legnickich nauczycieli. Jego rodzice Maria i Władysław – walczyli w szeregach Armii Krajowej. Stanisław Obertaniec już w latach sześćdziesiątych XX w. włączył się do walki o przekształcenie Polski w kraj demokratyczny. Uczestniczył w wydarzeniach Marca 1968, a w latach 70-tych był kurierem i kolporterem nielegalnych wydawnictw. W latach 1980-1981 był współzałożycielem i jednym z przywódców regionalnej NSZZ „Solidarność” służby zdrowia. W związku z tą działalnością został internowany (1981-1982), zwolniony z pracy i wielokrotnie represjonowany. Należał do czołówki podziemia „S” w Zagłębiu Miedziowym. Jako senator I kadencji uczestniczył w procesie transformacji ustrojowej, pracując w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, oraz w Komisji Spraw Zagranicznych. Również w III RP, po zakończeniu kadencji w parlamencie, był aktywny na polu społecznym. 18.12.1991 r. z powodzeniem uruchomił, pierwsze w historii Legnicy, radio nadające stały program lokalny. Założone przez niego diecezjalne Radio Plus Legnica (do 1998 roku działające pod nazwą Radio eL-Legnica) to medium od trzydziestu lat skupiające uwagę na sprawach lokalnych, społecznych i religijnych. Na antenie omawiane są przede wszystkim lokalne sprawy. Mieszkańcy są zapoznawani z wydarzeniami i polityką władz miasta. Na antenie słuchacze mogą zadawać pytania jego włodarzom. Radio jest więc elementem rozwoju legnickiego społeczeństwa obywatelskiego. Radio realizuje też, z pożytkiem dla społeczeństwa, społeczno – religijną misję Kościoła.

Jeszcze w ramach poprzedniego ustroju, w PRL, działając w krajowych strukturach podziemnej Solidarności, Stanisław Obertaniec podjął działania na rzecz Legnicy. W roku 1988, współpracując  z dr Pawłem Jurosem, dr Dorotą Czudowską i uzyskując poparcie prof. Zofii Kuratowskiej – pozyskał dla Legnicy od Społecznej Fundacji Solidarności 450 000 dolarów na zakup sprzętu medycznego dla projektowanej przez to środowisko placówki medycznej nowego typu. W latach 1989-1998 Stanisław Obertaniec stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej. Dzięki ww. funduszom i wysiłkowi wielu osób, w 1992 roku powstała w Legnicy, długo nie mając swego odpowiednika w naszym regionie  i Polsce, najnowocześniejsza jednostka medyczna ukierunkowana na skryning raka piersi. Udzielono w niej pomocy tysiącom kobiet z Legnicy i Zagłębia Miedziowego. W roku 2003 Stanisław Obertaniec był współzałożycielem Fundacji Pawła Jurosa, której jest wiceprezesem. Fundacja prowadzi działalność społeczną. Stanisław Obertaniec posiada czworo dzieci i dwanaścioro wnucząt.

 

fot. Wojciech Obremski