Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 1/PM/2016 z 7 stycznia 2016 r. powołał 
Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy III kadencji 
W jej skład weszli:
- członkowie wybrani przez legnickie organizacje pozarządowe podczas konferencji legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 16 październia 2015 r.
1.Joanna Czabajska-Pastuszek, 
2.Dariusz Czekaj,
3.Barbara Galant, 
4.Jolanta Jucewicz,
5.Anna Kącka, 
6.Barbara Morawiec, 
7.Robert Pirecki, 
8.Rafał Plezia, 
9.Grzegorz Wala, 
- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy 
1.Wojciech Cichoń, 
2.Jacek Kiełb,
3.Anna Płucieniczak, 
- przedstawiciele Prezydenta Miasta Legnicy
1.Michał Kotwa, 
2.Adam Sikorski,
3.Zbigniew Wróblewski. 

Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 1/PM/2016 z 7 stycznia 2016 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy III kadencji 

W jej skład weszli:

- członkowie wybrani przez legnickie organizacje pozarządowe podczas konferencji legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 16 październia 2015 r.

 1. Joanna Czabajska-Pastuszek,
 2. Dariusz Czekaj,
 3. Barbara Galant, 
 4. Jolanta Jucewicz,
 5. Anna Kącka, 
 6. Barbara Morawiec, 
 7. Robert Pirecki, 
 8. Rafał Plezia, 
 9. Grzegorz Wala, 

- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy 

 1. Wojciech Cichoń, 
 2. Jacek Kiełb,
 3. Anna Płucieniczak, 

- przedstawiciele Prezydenta Miasta Legnicy

 1. Michał Kotwa, 
 2. Adam Sikorski,
 3. Zbigniew Wróblewski. 

 

Podstawa prawna zarządzenia

 1. Art. 41f. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.450 t.j. ze zm.) 
 2. § 2 ust. 13 oraz § 15 załącznika do uchwały Nr LVII/464/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy 
 3. Uchwała Nr XV/133/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy

Na posiedzeniu 2 lutego 2016 r. wybrane zostało Prezydium Rady w składzie: Rafał Plezia – Przewodniczący, Barbara Morawiec – Wiceprzewodnicząca, Adam Sikorski – Sekretarz.

Posiedzenia MRDPP odbywają w drugi wtorek miesiąca w sali 9 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 7 o godz. 15.00.

 

Skład MRDPP I kadencji
Skład MRDPP II kadencji (do wyborów samorządowych 2014) 
Skład MRDPP II kadencji (po wyborach samorządowych)