Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 1/PM/2016 z 7 stycznia 2016 r. powołał 
Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy III kadencji 
W jej skład weszli:
- członkowie wybrani przez legnickie organizacje pozarządowe podczas konferencji legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 16 październia 2015 r.
1.Joanna Czabajska-Pastuszek, 
2.Dariusz Czekaj,
3.Barbara Galant, 
4.Jolanta Jucewicz,
5.Anna Kącka, 
6.Barbara Morawiec, 
7.Robert Pirecki, 
8.Rafał Plezia, 
9.Grzegorz Wala, 
- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy 
1.Wojciech Cichoń, 
2.Jacek Kiełb,
3.Anna Płucieniczak, 
- przedstawiciele Prezydenta Miasta Legnicy
1.Michał Kotwa, 
2.Adam Sikorski,
3.Zbigniew Wróblewski. 

Prezydent Miasta Legnicy zarządzeniem Nr 91/PM/2019 z 5 lutego 2019 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy IV kadencji

W jej skład weszli:

- członkowie wybrani przez legnickie organizacje pozarządowe podczas konferencji legnickich organizacji pozarządowych, która odbyła się 10 grudnia 2018 r.

 1. Barbara Galant
 2. Łukasz Gudanowicz
 3. Władysław Iwanyniuk
 4. Jolanta Jucewicz
 5. Anna Kącka
 6. Barbara Morawiec
 7. Robert Pirecki
 8. Piotr Piwowarczyk
 9. Maria Jolanta Zajączkowska

- przedstawiciele Rady Miejskiej Legnicy (uchwała Nr IV/55/19 Rady Miejskiej Legnicy z 28 stycznia 2019 r.)

 1. Marek Filipek
 2. Jarosław Rabczenko
 3. Zbigniew Rogalski

- przedstawiciele Prezydenta Miasta Legnicy

1. Michał Kotwa

2. Adam Sikorski

3. Zbigniew Wróblewski.

Na posiedzeniu 12 marca 2019 r. wybrane zostało Prezydium Rady w składzie: Piotr Piwowarczyk – Przewodniczący, Barbara Morawiec – Wiceprzewodnicząca, Adam Sikorski – Sekretarz.
Planowe spotkania Rady odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 15.30 w s. 9 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 7 (parter).
 

Podstawa prawna zarządzenia

 1. Art. 41f. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
 2. § 2 ust. 13 oraz § 15 załącznika do uchwały Nr LVII/464/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy;
 3. Uchwała Nr IV/55/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej Legnicy do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.

 

Skład MRDPP I kadencji
Skład MRDPP II kadencji (do wyborów samorządowych 2014) 
Skład MRDPP II kadencji (po wyborach samorządowych)

Skład MRDPP III kadencji