Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Książka "Legniccy Cyganie - Romowie"

 Podczas V Legnickiej Wigilii Narodów (17 grudnia 2006r.), której współgospodarzem było miejscowe Stowarzyszenie Romów, uczestnicy świątecznej biesiady otrzymali pierwsze egzemplarze książki Wojciecha Konduszy pt. „Legniccy Cyganie - Romowie”.

Książka została sfinansowana z budżetu państwa w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Autor – Koordynator Gminny ds. romskich ukazuje historię romskich rodów w Legnicy, tradycje i obyczaje tej społeczności i współcześnie obserwowane procesy jej cywilizacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego awansu.

W autorskim wstępie W. Kondusza napisał:
W książeczce, którą przedkładam uwadze Czytelnika, podejmuję próbę opisania powojennych dziejów legnickich rodzin cygańskich w oparciu o materiał archiwalny i  wspomnienia przedstawicieli poszczególnych rodów. Publikacja ma charakter albumowy. Wykorzystane w niej zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych i Centrum Dokumentacji Romów przy Legnickiej Bibliotece Publicznej. Materiał ilustracyjny był tak dobierany, aby ukazać wieloaspektowo historyczny i współczesny obraz życia legnickich Cyganów-Romów. Wiele udostępnionych fotografii było w złym stanie technicznym, w niektórych przypadkach były to tylko fragmenty zdjęć. Ze względu jednak na wyjątkowość utrwalonych obrazów, zdecydowano się na ich publikację. O kolejności prezentowanych zdjęć decydował ustalony w przybliżeniu czas ich powstania.
Mam nadzieję, że zgromadzone w książeczce informacje będą pomocne w podtrzymaniu samoświadomości etnicznej, jak i w procesie określania się Romów wobec wyzwań nowej rzeczywistości. Mam także nadzieję, że pozwolą one gadziom, tj. nie-Cyganom  lepiej zrozumieć i zaakceptować ich inność kulturową i obyczajową. Jeśli ponadto ta książeczka w jakimś stopniu przyczyni się do zmiany negatywnego stereotypowego postrzegania Cyganów-Romów, to znaczyć będzie, że warto było podjąć trud jej przygotowania.
Za wspieranie mnie w tej pracy pragnę podziękować Ninie Dymitrak, Marii Siwak, Teresie Skrabskiej i Tomaszowi Gomanowi. Za cenne uwagi i pomoc dziękuje również Małgorzacie Różyckiej, Krystynie Wiercińskiej, Karolowi Gierlińskiemu i Leszkowi Bończukowi.