Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Karol Parno Gierliński Poseł Międzynarodowego Parlamentu Romskiego ma swoje biuro w Legnicy

Karol Parno Gierliński Poseł Międzynarodowego Parlamentu Romskiego ma swoje biuro w Legnicy

         11 marca 2008 r. otwarte zostało w Legnicy (Rynek 32) Biuro Poselskie Posła Międzynarodowego Parlamentu Romskiego w Wiedniu Karola Parno Gierlińskiego. Wraz z przedstawicielami legnickiej mniejszości cygańskiej, liczącej około 350 osób, w uroczystości wzięli udział Prezydent Tadeusz Krzakowski i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kępa.
 
          Obecnie jest to jedyne takie biuro w naszym kraju, a Parno – to jedyny polski przedstawiciel Romów w 42 osobowym Międzynarodowym Parlamencie. Wybór Legnicy na siedzibę placówki, współpracującej ze stowarzyszeniami romskimi południowo-zachodniej Polski oraz sąsiednich regionów Czech i Niemiec, nie był przypadkowy. Od czterech lat jest tu bowiem skutecznie realizowany rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. Dotychczas gmina w ramach programu udzieliła (w formie m. in. pomocy socjalno-bytowej, remontów mieszkań, a przede wszystkim – upowszechniania edukacji dzieci i młodzieży) tej grupie etnicznej wsparcia o wartości ponad pół miliona złotych. 8 kwietnia 2006 roku właśnie w Legnicy odbyła się inauguracja obchodów Światowego Dnia Romów.
 
           Karol Gierliński, romani Parno, urodził się w 1938 roku w Poznaniu, w rodzinie Sinti zamieszkałej w Wielkopolsce od kilku pokoleń. Jego rodzice padli ofiarą holocaustu. Wychowywała go i zadbała o edukację babcia, która po wyzwoleniu lagru pod Hamburgiem wróciła z chłopcem do Polski. Ukończył technikum chemiczne, co przydało mu się, kiedy przez kilka lat, w okresie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, zarabiał na życie, pracując podczas wakacji jako wędrowny kotlarz.
 
           W jego bogatej biografii jest służba w Wojsku Polskim, praca w zawodzie konserwatora dzieł sztuki, instruktora zajęć plastycznych w domach kultury, nauczyciela, a także kierownictwo literackie zespołów działających pod auspicjami Poznańskiej Estrady, w tym Cygańskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Roma". Wiele lat spędził w Poznaniu, obecnie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, ale najprawdopodobniej zamieszka na stałe w Legnicy. Jego żona, Krystyna Jóźwiak-Gierlińska, zajmuje się malarstwem i rzeźbą.
 
             Parno rzeźbę uprawia zawodowo od roku 1963. Początkowo pracował w metalu, obecnie najczęściej w drewnie. Jego prace były wielokrotnie wystawiane w kraju i za granicą, znajdują się w licznych muzeach i zbiorach prywatnych. Należy do Związku Literatów Polskich. Utwory poetyckie Karola Gierlińskiego były przez szereg lat publikowane w prasie literackiej i w almanachach. Nie ma ich zbyt wiele, gdyż Parno jest przede wszystkim zawodowym plastykiem, a wiersze - jak sam mówi - pisze wówczas, kiedy trudno mu wyrazić jakąś myśli przy pomocy dłuta. 
 
               W roku 2001 ukazał się, nakładem Wydawnictwa Nice w Bydgoszczy, tomik jego poezji pt. "Xaratuno thuv / Odległy dym". Zawiera on stare i nowe wiersze, grafiki, a także fotografie rzeźb, pochodzące z okresu, kiedy żył i tworzył w podgorzowskich Wojcieszycach. Książka wzbudziła znaczne zainteresowanie, zebrała pochlebne recenzje i została przetłumaczona na język niemiecki. W roku 2007 Związek Romów Polskich w Szczecinku wydał, w bogatej graficznej oprawie, zbiór opowiadań, zatytułowany "Meteory / Siłałe ćerhenia".
 
              Karol Gierliński ma bardzo wyczulony słuch społeczny. Działał w związkach zawodowych. Wspierał utworzenie Spółdzielni Socjalnej "KHETANE" w Szczecinku, która nie tylko daje pracę potrzebującym jej ludziom, ale i stwarza szansę na zachowanie zawodów tradycyjnie uprawianych przez Cyganów. Dostrzega, że w zmieniającym się świecie warunkiem nie tylko awansu społecznego, ale i godziwego życia staje się wykształcenie. Doprowadził więc do wydania i stał się autorem pierwszego w Polsce i jednego z bardzo niewielu na świecie podręcznika dla cygańskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym "Miri szkoła / Romano elementaro".
 
Jest członkiem władz kilku stowarzyszeń romskich. W roku 2005 został wybrany Posłem do Parlamentu International Romani Union. Parlament współpracuje z komisjami ONZ i obrońcami praw człowieka w Europie, zabiegając o włączenie Romów w życie społeczne, kulturalne gospodarcze i edukację krajów ich osiedlenia. [źródło:
zobacz]