Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Pierwsza w Polsce cygańska drużyna piłki nożnej „Kale Gada” czyli „Czarne Koszule”

Pierwsza w Polsce cygańska drużyna piłki nożnej „Kale Gada” czyli „Czarne Koszule”

 
      W Legnicy, która od kilku lat aktywnie realizuje rządowy Programu na rzecz społeczności romskiej, powstała pierwsza w kraju cygańska drużyna piłki nożnej. Z pomysłem jej utworzenia wystąpiła w 2007 r. Pani Maria Delimata, asystent edukacji romskiej. W wydziale Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Legnicy powstał projekt, przygotowany przez Panią Grażynę Popilowską, a wniosek o jego dofinansowanie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył, kierowany przez Panią Teresę Woźniakowską, Środowiskowy Hufiec Pracy, współpracujący z Urzędem Miasta przy realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej. Projekt został wysoko oceniony i otrzymał dotację ministerialną w wysokości 24 tys. zł. Rekrutacja do drużyny przebiegała sprawnie i szybko, bo na wielu legnickich podwórkach młodzież romska od dawna kopała piłkę.
 
      Pierwszy, historyczny skład drużyny młodych romskich piłkarzy tworzą uczniowie różnych szkół w Legnicy  w wieku od 12 do18 lat: Konrad Ciureja, Bartosz Delimata, Paweł Garbacz, Mateusz Gil, Michał Gil, Mateusz Goman, Alan Huczko, Leszek Huczko, Roland Huczko, Krystian Kruk, Jerzy Siwak, Karol Siwak, Maciej Siwak, Remigiusz Siwak, Tomasz Siwak, Paweł Siwak, Tomasz Sywak, i Patryk Wiśniewski.
 
Romska Drużyna Piłki Nożnej, która przyjęła nazwę „Czarne Koszule” (w języku romskim „Kale Gada”) trenuje dwa razy w tygodniu pod okiem Legnickiego Animatora Osiedlowego, Pana Pawła Grzybowskiego - nauczyciela  Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy. Treningi odbywają się w godzinach popołudniowych na boisku i w sali  ZSS w Legnicy przy ul. Słubickiej. Z dotacji ministerialnej zakupiono stroje sportowe, obuwie i piłki.
 
      W niedzielę 28 czerwca o godzinie na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy drużyna Czarnych Koszul rozegrała swój pierwszy mecz z  zespołem z Zakaczawia. Wydarzenie to nawiązuje i zarazem zapoczątkowuje nowy rozdziału w historii romskiego sportu w Legnicy. Starsi kibice sportowi pamiętają sukcesy romskich pięściarzy z Legnicy – Józefa i Pawła Dymitraków i kulturysty Gienka Dymitraka (słynny Gienek Cygan).