Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Sprawozdanie z realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w Legnicy w roku 2006

Sprawozdanie z realizacji zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Legnicy w 2006r  
 
        Na realizacje zadań w 2006 roku objętych Programem, gmina Legnica wydatkowała łącznie 132.788,00 zł, w tym 91.664,00 zł pochodziło z dotacji celowej budżetu państwa.
Zrealizowano zadania:

1.  Zatrudnienie asystenta edukacji romskiej.

2.  Zatrudnienie 2 asystentów środowiskowych.

3.  Zatrudnienie choreografa Zespołu Artystycznego Romów „Wędrowny Tabor”.

4.  Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich ze szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zakupiono 80 wyprawek szkolnych.

5.  Opłaty za przedszkola.

6.  Cyganie pracują za dług (6 Romów skorzystało z miejsc pracy subsydiowanej).

7. Tabor cygański – ocalić od zapomnienia romskie zwyczaje i tradycje
.