Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Legnicy w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.
Zespół organizuje i koordynuje działania zmierzające do zapobiegania i likwidacji sytuacji kryzysowych, wymagających zaangażowania znacznych sił i środków, obejmujących duży obszar terenu lub duże skupiska ludzi.
 

schemat organizacyjny Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy