Legnica - Oficjalny Portal Miasta

bip

Archiwum oferty pracy

OGŁOSZONE KONKURSY:

termin

wyniki

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. rejestracji urodzeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Legnicy.

23.12.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. promocji i reklamy w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legnicy.

23.12.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. współpracy zagranicznej w Biurze Prezydenta w Urzędzie Miasta Legnicy.

23.12.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta do spraw obsługi aktów stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Legnicy.

15.12.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. rejestracji pojazdów w referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Legnicy.

14.12.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. rehabilitacji społecznej w referacie ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Legnicy.

14.12.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. współpracy zagranicznej w Biurze Prezydenta w Urzędzie Miasta Legnicy.

24.11.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Sekretarza w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

20.10.2015 pobierz

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora administracyjnego.

18.09.2015 pobierz

Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w zespole finansowo-księgowym.

21.09.2015 pobierz

Prezydenta Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. remontów i eksploatacji komunalnych budynków mieszkalnych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy.

13.09.2015 pobierz

Prezydenta Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na trzy wolne stanowiska podinspektora ds. obsługi aplikacji ITS w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym.

21.08.2015 pobierz

Prezydenta Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. utrzymania urządzeń i aplikacji ITS oraz zarządzania integralnością danych w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy.

21.08.2015 pobierz

Prezydenta Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszego referenta ds. promocji i reklamy w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legnicy.

10.08.2015 pobierz

Prezydenta Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. komunikacji społecznej w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Legnicy.

10.08.2015 pobierz

Prezydenta Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. remontów i eksploatacji komunalnych budynków mieszkalnych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy.

31.07.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. utrzymania urządzeń i aplikacji ITS oraz zarządzania integralnością danych w Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy.

24.07.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. sygnalizacji świetlnych i sterowania ruchem drogowym w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Legnicy.

3.07.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. remontów i eksploatacji komunalnych budynków mieszkalnych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy.

23.06.2015 pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych

---  

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. remontów i eksploatacji komunalnych budynków mieszkalnych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy.

29.05.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty do spraw współpracy zagranicznej w Biurze Prezydenta w Urzędzie Miasta Legnicy.

Zarządzenie Nr 75/UM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 13 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. współpracy zagranicznej w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Legnicy.

29.05.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. sygnalizacji świetlnych i sterowania ruchem drogowym w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Legnicy.

29.05.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. remontów i eksploatacji komunalnych budynków mieszkalnych w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnicy.

30.04.2015  pobierz

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze ½ etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

24.04.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy

23.04.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących placówek oświatowych

16.04.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. klimatu i efektywności energetycznej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy

27.03.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy

18.03.2015 pobierz

Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w zespole finansowo-księgowym

05.03.2015 pobierz

Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny księgowy

02.03.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko dyrektora Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy

27.02.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko poborcy w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy

26.02.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. strategiczno-programowych i organizacyjnych w Referacie Programów Rozwojowych i Promocji Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy

24.02.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. klimatu i efektywności energetycznej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy

24.02.2015 pobierz

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze ½ etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

20.02.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska podinspektorów ds. zarządzania budżetem obywatelskim w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy

10.02.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy

10.02.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowania dochodów z mienia powiatu i Skarbu Państwa w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy

03.02.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania funduszy nieinwestycyjnych w Referacie Funduszy Strukturalnych Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy

27.01.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Referatu Planowania i Finansów w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy

27.01.2015 pobierz

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, w wymiarze ½ etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

19.01.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. kształcenia specjalnego oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy

16.01.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelarii ogólnej informacji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym Urzędu Miasta Legnicy

14.01.2015 pobierz

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora nadzoru inwestorskiego ds. sieci kanalizacji deszczowej w wymiarze ½ etatu, w dziale technicznym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

15.01.2015 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy

21.11.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. administrowania zasobami sieci LAN Urzędu w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy

17.11.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy

07.10.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. obsługi finansowo-księgowej zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków unijnych w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy

07.10.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. administrowania zasobami sieci LAN Urzędu w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy

03.10.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. systemu informacji oświatowej oraz programów finansowanych ze środków zewnętrznych w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy

18.08.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. organizacji pracy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, placówek niepublicznych oraz realizacji projektów w zakresie oświaty w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy

14.08.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. administrowania zasobami sieci LAN Urzędu w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy.

08.08.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. strategiczno - programowych i organizacyjnych w Referacie Programów Rozwojowych i Promocji Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy.

25.07.2014 pobierz

Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista w zespole płac i rozliczeń

10.07.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. strategiczno-programowych i organizacyjnych w Referacie Programów Rozwojowych i Promocji Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy

20.06.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. czasowych organizacji ruchu w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy

25.04.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. stałej organizacji ruchu w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym w Urzędzie Miasta Legnicy

25.04.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

28.03.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. stacji diagnostycznych i licencji na taksówki w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy

12.03.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko poborcy w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy

05.03.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko poborcy w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy.

29.01.2014 pobierz

Dyrektor Zarzadu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze podinspektora ds. windykacji i analiz w wymiarze 0,5 etatu, w dziale budżetowo - administracyjnym Zarzadu Dróg Miejskich w Legnicy.

24.01.2014 pobierz

Dyrektor Zarzadu Dróg Miejskich w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzednicze – specjalisty ds. przygotowania dokumentacji uzgodnien i czynnosci terenowo – prawnych w dziale technicznym Zarzadu Dróg Miejskich w Legnicy.

22.01.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. nadzoru właścicielskiego w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy

22.01.2014 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. administracyjno-kancelaryjnych w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy

22.11.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. organizacji pracy szkół i placówek, doskonalenia nauczycieli oraz udzielania pomocy materialnej dla uczniów w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

01.10.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska podinspektorów ds. windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Biurze Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

10.09.2013 pobierz

Prezydenta Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko inspektora ds. organizacji pracy szkół i placówek, doskonalenia nauczycieli oraz udzielania pomocy materialnej dla uczniów w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy.

21.08.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. promocji w Referacie Programów Rozwojowych i Promocji Wydziału Rozwoju Miasta

16.08.2013  pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko poborcy w Wydziale Finansowym

02.08.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska podinspektorów ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy.

02.08.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy

30.07.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. obsługi kasowej w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy.

19.07.2013 pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

---

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska podinspektorów ds. księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Finansowym

28.06.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnica.

17.06.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 2

17.06.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

16.05.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko dyrektora Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Legnica.

30.04.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. selektywnej zbiórki odpdów komunalnych w Biurze Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Legnica.

30.04.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownika Referatu Planowania i Finansów w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnica.

08.04.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych w Wydziale Finansowym.

25.03.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym.

25.03.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

22.03.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko inspektora ds. komunikacji społecznej w Biurze Prezydenta Miasta.

22.03.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. komunikacji społecznej w Biurze Prezydenta Miasta

18.02.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. funduszy strukturalnych i zarządzania projektami w Referacie Funduszy Strukturalnych Wydziału Rozwoju Miasta

15.02.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. promocji w Referacie Programów Rozwojowych i Pomocji Wydziału Rozwoju Miasta

15.02.2013 pobierz

Prezydent Miasta Legnica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 7 

18.12.2012 pobierz

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko starszego geodety w Zespole Mapy Zasadniczej

30.11.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. strategiczno - programowych i organizacyjnych w Referacie Programów Rozwojowych i Pomocji Wydziału Rozwoju Miasta".

11.10.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości inwestycji miejskich w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnica.

25.09.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy

21.09.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektora ds. strategiczno – programowych i organizacyjnych w Referacie Programów Rozwojowych i Promocji Wydziału Rozwoju Miasta.

31.08.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy.

31.08.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne na stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków w Referacie Wymiaru Podatków, Opłat i Windykacji Wydziału Finansowego.

17.08.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne na stanowisko inspektora ds. księgowości inwestycji miejskich w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnica

13.08.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnica ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 16 w Legnicy przy ul. Żwirki i Wigury 32

11.06.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne na stanowisko inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Referacie Kontroli Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli.

06.06.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatku VAT w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy

24.05.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

04.05.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Legnicy.

30.04.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy.

20.04.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy.

17.04.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

03.04.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym.

30.03.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. zadań gospodarki komunalnej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej.

22.03.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne na stanowisko ds. księgowości podatku VAT w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy

19.03.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne na stanowisko ds. promocji w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy

16.03.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

12.03.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy

29.02.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Legnicy.

20.02.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. prowadzenia stron internetowych Urzędu Miasta Legnicy oraz administrowania Biuletynem Informacji Publicznej w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli.

10.02.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. nadzoru nad eksploatacją systemów informatycznych i baz danych w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli.

03.02.2012 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. rejestracji pojazdów w Referacie Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich.

06.10.2011 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. zadań gospodarki komunalnej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej.

06.10.2011 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. administrowania serwerami oraz przestrzegania polityki bezpieczeństwa w obszarze IT w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy

30.09.2011 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Urzędzie Miasta Legnicy.

31.08.2011 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. administrowania serwerami oraz przestrzegania polityki bezpieczeństwa w obszarze IT w Referacie Informatyki Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli w Urzędzie Miasta Legnicy

12.08.2011 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy

05.08.2011 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

31.05.2011 pobierz

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Legnicy.

27.04.2011 pobierz

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy w dniu 15 kwietnia 2011 r., ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze – księgowego w dziale budżetowo-administracyjnym Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.

29.04.2011 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. zadań gospodarki komunalnej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy. 31.03.2011 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Legnicy 28.03.2011 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko poborcy w Referacie Egzekucji w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miasta Legnicy. 28.03.2011 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko poborcy w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy. 07.02.2011 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy 07.01.2011 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko dyrektora Biura Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Legnicy 23.12.2010 pobierz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy. 30.11.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony wód w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy 27.10.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. obronnych i bazy sprzętowej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Legnicy 26.08.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. windykacji w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy 26.08.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. komunikacji społecznej w Biurze Prezydenta Miasta 16.07.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony wód w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy 9.07.2010 pobierz
Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. płacowych i finansowych. 2.07.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. sprzedaży domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych w Referacie ds. Sprzedaży Lokali Mieszkalnych i Użytkowych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnicy 02.07.2010 pobierz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy 14.06.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Jordana 17 14.06.2010 pobierz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 ogłasza nabór na wolne stanowisko kasjera w pełnym wymiarze czasu pracy 6.06.2010 pobierz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 ogłasza nabór na wolne stanowiska kasjerów w wymiarze 3/4 etatu 6.06.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych oraz Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 10.06.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. promocji w Biurze Prezydenta Miasta w Urzędzie Miasta Legnicy 4.06.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. finansowania zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy 31.05.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. finansowania zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy 20.04.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. promocji w Referacie Promocji w Biurze Prezydenta Miasta 08.04.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownika Referatu Programów Rozwojowych w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy 23.03.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownika Referatu Programów Rozwojowych w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy 02.03.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko gł. specjalisty ds. inżynierii ruchu drogowego w Urzędzie Miasta Legnicy 17.02.2010 pobierz
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalista ds. remontów 10.02.2010  
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. nadzoru nad utrzymaniem i remontami dróg oraz nadzoru nad funkcjonowaniem infrastruktury miejskiej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy 03.02.2010 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. finansowania zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy 19.01.2010 pobierz
19.01.2010
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. strategiczno – programowych i organizacyjnych w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Legnicy 31.12.2009 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. nadzoru nad remontami dróg i organizacją ruchu drogowego w Wydziale Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Legnicy 31.12.2009 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko podinspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Legnicy 23.12.2009 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony gruntów rolnych i rolnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy 24.11.2009 pobierz
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na 2 wolne stanowiska inspektorów ds. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Biurze Geodety Miejskiego. 06.11.2009 pobierz